Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Sedem vecí, ktoré potrebujete vedieť o slovenskom pôdohospodárstve (z revízie výdavkov)

15. júl 2019, odkaz na mediálny blog

Slovensko dáva na pôdohospodárstvo zhruba miliardu ročne. Napriek podpore na hektár takmer na úrovni priemeru EÚ zaostávame v produktivite. Dominujú veľké farmy, pre malých môže byť problém dostať sa k pôde kvôli rozdrobenosti vlastníctva. Vidíme potenciál na zefektívnenie úradníckeho aparátu a zlepšenie fungovania štátnych lesov.

Verejných peňazí v pôdohospodárstve je dosť. Slovensko dáva na všetky oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu z verejných zdrojov 1 % HDP. Je to viac ako je priemer krajín Európskej únie (0,6 %). Pri prepočte na hektár poľnohospodárskej pôdy sme len mierne pod priemerom Európskej únie (423 eur vs 491 eur v roku 2016). Od tohto roku sa navyše zvyšujú výdavky o ďalších 80 mil. eur. Zle plánovateľné je financovanie podpory pri krízach (zlé počasie, epidémie) a veľkých výkyvoch cien komodít.

Na Slovensku dominujú veľké farmy. Tieto farmy potrebujú veľa pôdy a kapitál, oveľa menej pracovnú silu. Priame platby na hektár tvoria približne polovicu verejných peňazí pre poľnohospodárstvo. Približne 94 % z nich dostáva pätina najväčších poberateľov. V priemere potom priame platby tvoria skoro 70 % pridanej hodnoty. Chceme farmy, ktoré žijú z produkcie, nie dotácií. Navrhujeme preto znižovanie priamych platieb pre veľké farmy a strop pre maximálnu výšku dotácie. Základ pre redukciu a stropovanie sa bude dať znížiť odpočítaním pracovných nákladov (podobne ako funguje odpočítateľná položka pri daniach). Prerozdelením peňazí sa výraznejšie podporia malé farmy a farmy s väčším počtom zamestnancov.

Vyprodukovaná hodnota na jednom hektári pôdy je nízka. Dôvodom je štruktúra poľnohospodárskej produkcie na Slovensku, v ktorej dominuje produkcia s nízkou pridanou hodnotou na hektár, ako sú obilniny alebo olejniny. Podľa revízie by preto malo ísť zo zhruba 300 miliónov ročne v programe rozvoja vidieka viac peňazí na pestovanie ovocia a zeleniny, mladých a malých poľnohospodárov, ekologickú produkciu, najmenej rozvinuté okresy, resp. na farmy obhospodarujúce menej kvalitnú pôdu aj na rozvoj vidieckej infraštruktúry a služieb.

Zmeny klímy budeme v pôdohospodárstve cítiť čoraz viac. Nejde pritom len o sucho, ale aj nárazové zrážky, krúpy, povodne. Musíme preto investovať do prevencie, cez obnovu zavlažovacích a odvodňovacích zariadení. Aby jednorazové výkyvy nezlikvidovali podnikanie farmárov, revízia navrhuje, aby štát z fondov EÚ prispieval na poistenie úrody a chovu a aby pomáhal vytvárať ďalšie možnosti na finančnú kompenzáciu pri katastrofických udalostiach.

Jednu parcelu spoluvlastní v priemere 12 osôb. Rozdrobenosť vlastníctva spôsobuje, že na predaj alebo prenájom pôdy je potrebný súhlas veľkého počtu osôb, čo obmedzuje riadne fungovanie trhu s pôdou. Tento stav obmedzuje najmä malých a nových farmárov, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť vysoké transakčné náklady. Sceľovanie parciel je pomalé a drahé (až 454 eur/ha). Vyriešenie problému na celom Slovensku bude stáť cez miliardu a trvať minimálne 20 rokov. Presadzujeme, aby sme mohli do sceľovania naďalej investovať z EÚ fondov.

Zisk na m3 ťažby dreva je u neštátnych lesov až štyrikrát vyšší ako u štátnych lesov. Je to spôsobené výdavkami na verejnoprospešné aktivity, menšou ťažbou v nízkozásahových územiach aj vyššími nákladmi. Náhodná (kalamitná) ťažba tvorila v roku 2016 až polovicu celkovej ťažby, dlhodobo je veľmi vysoká. Zdravotný stav lesov je jedným z najhorších v rámci EÚ 28. S ministerstvom pôdohospodárstva sme sa dohodli, že štátny podnik Lesy SR prejde hĺbkovým auditom (podobne ako ŽSR), ktorý bude hľadať opatrenia na zlepšenie zisku na m3 ťažby. Vyššiu ziskovosť bude možné použiť na zníženie intenzity ťažby alebo na financovanie iných opatrení v rezorte.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a jeho podriadené organizácie majú spolu 3 900 zamestnancov. Napriek tomu často nakupujú viac externých služieb, ako je priemer v iných štátnych úradoch. Ušetriť na nich môžu podľa našich odhadov 1,7 -2,5 mil. eur. Potenciál úspor je aj v centralizácii prierezových činností, ako sú účtovníctvo, personalistika, právne služby a údržba. Odhadujeme ho na 2,1 miliónov eur ročne.

Revízia výdavkov je zverejnená na stránke MF SR tu.

 

Juraj Mach
Útvar hodnoty za peniaze, MF SR

Ak vás zaujíma naša práca, sledujte nás

Facebook

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Blogy a komentáre ÚHP
  4. 2019
  5. Sedem vecí, ktoré potrebujete vedieť o slovenskom pôdohospodárstve (z revízie výdavkov)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.