Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Analýzy ÚHP

Hľadáme spoľahlivého zamestnanca. Podmienka: na živnosť

Slovensko v rámci EÚ vyniká v počte fiktívnych živnostníkov. Podľa odhadov ich môže byť viac ako 100-tisíc a ich počet dlhodobo rastie. Navrhovaným opatrením na zníženie počtu fiktívnych živnostníkov a nápravu pracovného trhu je častejšia a cielená kontrola a pokutovanie firiem, ktoré zamestnávajú fiktívnych živnostníkov. Viac v komentári.

 

Ako nestrieľať naslepo

Najnovšia štúdia ÚHP skúma proces schvaľovania materiálov na úrovni vlády i parlamentu. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť politikov i verejnosti pri prijímaní rozhodnutí. Navrhované zmeny sa týkajú analýz, procesov aj inštitúcií. Najvýraznejšou zmenou je rozdelenie posudzovania vplyvov na tzv. malú a veľkú analýzu vplyvov a ich nezávislé posúdenie.

 

Zefektívnenie ZSSK (Odporúčania ÚHP k auditu ZSSK)

Zefektívnenie Železničnej spoločnosti Slovensko posilní jej pozíciu a stabilitu, zvýši hodnotu za peniaze vo verejnej železničnej doprave a vo výsledku zlepší služby pre cestujúcich. Plnenie odporúčaní z vládneho auditu ZSSK v dlhodobom horizonte zvýši efektívnosť využitia zdrojov o 94 mil. eur a príjmy z cestovného o ďalších 15 - 36 mil. eur.

 

Najlepšia zahraničná prax pre reformu slovenského zdravotníctva

Slovenský zdravotný systém sa v mnohom odlišuje od najlepších zdravotných systémov krajín západnej Európy. Najnovšia analýza ÚHP pozerá na najlepšiu zahraničnú prax, ktorá môže byť inšpiráciou pri nastavovaní zmien potrebných pre lepšie zdravotníctvo. 

 

Regionálne mzdy učiteľov

Komentár predstavuje možný spôsob výpočtu regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, ktoré by dorovnávali atraktivitu učiteľského povolania v regiónoch.

 

Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/23

Nový reformný grafikon železničnej dopravy začne platiť už od decembra 2022. Tento strategický dokument posilňuje dopravu o 4 %, zrýchľuje medzimestské spojenie v priemere o 2 minúty, a to všetko s o 6 % nižšími jednotkovými nákladmi. Väčšina cestujúcich tak bude už čoskoro cestovať rýchlejšie v menej preplnených vlakoch a s kratším čakaním na ďalší spoj.

 

Princípy grantovej podpory výskumu, vývoja a inovácií - popis dobrej praxe

Dokument je súčasťou prípravy na reformu riadenia výskumu, vývoja a inovácií obsiahnutej v Pláne obnovy a odolnosti SR. Cieľom reformy je defragmentácia a silnejšia koordinácia podporných nástrojov, ako aj uplatňovanie princípov dobrého riadenia a efektívnosti, ktoré zabezpečia väčší úžitok/pridanú hodnotu z investovaných zdrojov. Dokument sa zameriava na zhrnutie dobrej praxe pri poskytovanie grantovej podpory pre výskum, vývoj a inovácie, a to na každom kroku procesu od vyhlasovania výziev, cez výber projektov až po monitoring a ex-post hodnotenie podporných programov.

 

Ako dekarbonizovať Slovensko do roku 2030?

Slovensko môže byť v dekarbonizácii jedným z lídrov strednej Európy. Niektoré opatrenia prinesú aj finančné úspory. Spolu s Boston Consulting Group a Inštitútom environmentálnej politiky sme vymodelovali prvú slovenskú krivku marginálnych nákladov na znižovanie emisií (Marginal Abatement Cost Curve – MACC), ktorá pozostáva z 58 opatrení.

 

Analýza vplyvov Prvej pomoci na zamestnanosť počas prvej vlny pandémie COVID-19

Prvá pomoc prispela počas prvej vlny pandémie k udržaniu zamestnanosti. Pomoc dokázala zabrániť prepúšťaniu, ak bola poskytnutá čo najskôr a trvala dlhšie ako dva mesiace. Analýzu vypracovali Útvar hdnoty za peniaze a Inštitút finančnej politiky. 

Vplyv pandémie na marginalizované rómske komunity: Ako zmenila pandémia výsledky na trhu práce a z pohľadu zdravia.
Písať listy sa oplatí: ako zvýšiť daňové príjmy rýchlo a efektívne

Finančná správa v spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, Útvarom hodnoty za peniaze a akademickým sektorom pripravila experiment s cieľom vyhodnotiť úspešnosť listovej kampane upozorňujúcej daňovníkov na povinnosť platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Zaslanie listov vybraným daňovníkom pomohlo zvýšiť príjmy štátu o 2,5 milióna eur, ktoré by inak neskončili v štátnom rozpočte.

  • Analýza - 8. 12. 2021, [pdf, 599 kB] 
Potenciálne prínosy očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu

Zvyšovanie počtu zaočkovaných ľudí je najefektívnejším spôsobom, ako ochrániť životy a znížiť ekonomické aj zdravotné škody spôsobené pandémiou. Podľa odhadu ÚHP sa spoločenské náklady na nezaočkovaného človeka pohybujú na úrovni 4 384 eur.  Vzhľadom na nedostatočné tempo očkovania je kľúčové konať rýchlo. Štát by mal použiť viacero opatrení na zvýšenie motivácie dať sa zaočkovať.

Programovanie pre pokročilých

Verejná diskusia o rozpočte by sa ideálne mala viesť nielen o výške výdavkov, ale najmä o výsledkoch politík na ktoré sa vynakladajú. Diskutovať by sa tak malo o počte zachránených životov zdravotnou starostlivosťou, nie výlučne o výške výdavkov na zdravotníctvo či počte lekárov. Jedným z nástrojov, ktorý by mal prispieť k lepšej informovanosti o štruktúre a výsledkoch verejných výdavkov je rozpočtovanie založené na výsledkoch. Umožňuje sledovať výdavky podľa účelu a stanoviť k nim merateľné ukazovatele.  Programové rozpočtovanie na Slovensku však v súčasnej podobe len v malej miere prispieva k zostaveniu rozpočtu či k lepšej diskusii o výsledkoch politík. Táto štúdia ponúka diagnostiku hlavných problémov a návrh ich riešenia na príklade programových štruktúr Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  • Analýza - 19.11.2020, [pdf, 745 kB] 
 Ultrarýchly internet na Slovensku nepotrebuje veľké investície štátu

Splnenie cieľov pokrytia Slovenska rýchlym internetovým spojením si vyžaduje verejné investície vo výške približne 80 miliónov eur. Doterajšie odhady o potrebe investovať na splnenie cieľov EÚ v nasledujúcich rokoch stovky miliónov eur štátnych peňazí sú prehnané. Nezohľadňujú všetky dostupné technológie, regulačné nástroje na zníženie nákladov a počítajú s investíciami z verejných zdrojov aj tam, kde to nebude potrebné.