Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koordinácia analytických jednotiek

Odborno-metodická komisia 

Úlohou komisie je:

 • prijímať odborno-metodické rozhodnutia týkajúce sa analytických jednotiek; 
 • hodnotiť kvalitu výstupov analytických jednotiek aj prostredníctvom zabezpečovania recenzných konaní; 
 • podporovať budovanie a spoluprácu s analytickými kapacitami aj mimo štátnej správy; 
 • koordinovať aktivity analytických jednotiek združených v OMK a jej pozorovateľov; 
 • pripravovať a navrhovať zmeny metodiky budovania analytických kapacít; 
 • navrhovať doplnenie zoznamu odporúčaných recenzentov a tzv. „zeleného zoznamu“ periodík, inštitúcií; 
 • navrhovať zmeny a doplnenia štatútu riadiacemu výboru.
 • + Zápisnice z Odborno-metodickej komisie pre analytické jednotky

  • 3. zasadnutie
  • 2. zasadnutie
  • 1. zasadnutie

Riadiaci výbor pre analytické jednotky

Úlohou výboru je:

 • riadiť a koordinovať rozvoj analytických jednotiek v rámci štátnej správy, podporovať ich nezávislé fungovanie a finančnú stabilitu; 
 • dohliadať na kvalitu analytických jednotiek v štátnej správe a strategicky usmerňovať ich aktivity; 
 • koordinovať a usmerňovať činnosť analytických jednotiek v oblasti kvality analytických výstupov, strategických otázok riadenia a transparentnej komunikácie výsledkov;  
 • odporúčať zmeny v rozpočte analytickej jednotky;  
 • hlasovať o metodike budovania analytických kapacít, jej zmenách a doplneniach na návrh OMK; 
 • vydávať záväzné materiály upravujúce postupy pre činnosti výboru a OMK; 
 • navrhovať zmeny a doplnenia štatútu OMK.
 • + Zápisnice z Riadiaceho výboru pre analytické jednotky

  • 5. zasadnutie
  • 4. zasadnutie
  • 3. zasadnutie
  • 2. zasadnutie
  • 1. zasadnutie

Metodika budovania analytických kapacít v štátnej správe

Cieľom dokumentu je zadefinovať jednotný prístup a štandardy kvality pre budovanie analytických jednotiek v štátnej správe na Slovensku. Primárne je dokument adresovaný existujúcim analytickým jednotkám a ašpirujúcim analytickým jednotkám.