Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ekonomické štatistiky

Jednou z kľúčových činností IFP je sledovanie a vyhodnocovanie vývoja slovenskej ekonomiky a finančnej politiky. Monitorované oblasti sa dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií, ktorými sú makroekonomický vývoj, fiškálny vývoj s vývojom daňových príjmov a sociálnych odvodov a oblasť štrukturálnych politík.

  • V makroekonomickej oblasti je analyzovaný vývoj indikátorov reálnej ekonomiky, ako sú národné účty, zamestnanosť a a mzdy, ako aj monetárnych ukazovateľov, ako sú inflácia a úrokové sadzby. Sleduje sa tiež plnenie maastrichtskych kritérii a záväzkov vyplývajúcich z Paktu stability a rastu.
  • Pri fiškálnom vývoji sa monitoruje vplyv verejnej správy na makroekonomickú stabilitu.  Sleduje sa plnenie maastrichtskych kritérii a záväzkov vyplývajúcich z Paktu stability a rastu. Okrem toho stránka ponúka prehľad vývoja daňových príjmov a sociálnych odvodov od roku 1995. 
  • Jednou z činností IFP je tiež monitorovanie a vyhodnocovanie štrukturálnych politík. IFP je v tejto oblasti gestorom pre vypracovanie Národného programu reforiem SR pre trojročné programové obdobie a ročných správ o pokroku v implementácii Národného programu reforiem SR. Zoznam uvedených ukazovateľov je súčasťou Návrhu súboru indikátorov pre sledovanie plnenia opatrení Národného programu reforiem SR, ktorý v máji 2007 schválila vláda SR.