Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2015

aktualizované dňa: 20. 05. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
02.03.15 03.03.15 04.03.15 05.03.15 06.03.15
Príjmy spolu 14 494 921 1 760 896 1 814 822 1 825 522 1 839 013 1 860 635
v tom:
1. daňové 10 037 549 1 429 542 1 473 687 1 483 544 1 496 241 1 515 696
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -50 151 -46 055 -42 235 -36 196 -23 658
daň z príjmov PO 2 305 081 285 124 306 553 308 140 309 344 310 086

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 48 243 48 425 48 615 48 807 48 935
DPH 5 254 631 767 877 785 719 790 337 795 280 801 143
spotrebné dane 2 090 987 316 960 317 085 316 726 316 736 316 799
2. nedaňové 1 144 220 125 288 126 412 127 231 127 755 129 912
3. granty a transfery 3 313 152 206 066 214 723 214 747 215 017 215 027
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 202 720 211 287 211 287 211 515 211 515
Výdavky spolu 17 478 558 2 716 527 2 819 692 2 841 505 2 882 679 2 942 711
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 2 522 135 2 618 117 2 637 301 2 660 087 2 704 545
kapitálové výdavky 2 546 833 194 392 201 575 204 204 222 592 238 166
Schodok/Prebytok -2 983 637 -955 631 -1 004 870 -1 015 983 -1 043 666 -1 082 076
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
09.03.15 10.03.15 11.03.15 12.03.15 13.03.15
Príjmy spolu 14 494 921 1 906 311 1 936 363 1 956 875 1 986 315 2 024 955
v tom:
1. daňové 10 037 549 1 560 201 1 586 860 1 606 447 1 635 063 1 660 508
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -9 032 8 100 20 608 33 195 44 766
daň z príjmov PO 2 305 081 311 395 313 695 315 734 318 102 320 339

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 49 093 49 896 50 231 51 603 57 291
DPH 5 254 631 829 292 835 352 839 848 851 583 855 348
spotrebné dane 2 090 987 316 933 317 152 317 356 317 672 317 749
2. nedaňové 1 144 220 130 967 131 993 132 888 133 684 134 992
3. granty a transfery 3 313 152 215 143 217 510 217 540 217 568 229 455
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 211 515 213 548 213 548 213 548 225 431
Výdavky spolu 17 478 558 3 004 286 3 106 254 3 125 764 3 154 837 3 288 583
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 2 761 190 2 832 940 2 847 317 2 872 678 2 976 329
kapitálové výdavky 2 546 833 243 096 273 314 278 447 282 159 312 254
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 097 975 -1 169 891 -1 168 889 -1 168 522 -1 263 628
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
16.03.15 17.03.15 18.03.15 19.03.15 20.03.15
Príjmy spolu 14 494 921 2 053 893 2 078 548 2 098 652 2 116 253 1 975 972
v tom:
1. daňové 10 037 549 1 687 850 1 711 112 1 724 452 1 739 523 1 592 093
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 56 186 62 025 65 495 69 685 -85 645
daň z príjmov PO 2 305 081 323 009 327 859  331 685 337 028 342 719

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 59 130 59 963 60 118 60 160 60 201
DPH 5 254 631 866 347 877 789 883 075 888 453 890 564
spotrebné dane 2 090 987 317 944 318 061 318 662 318 472 318 494
2. nedaňové 1 144 220 136 166 136 872 140 963 143 442 146 085
3. granty a transfery 3 313 152 229 877 230 564 233 237 233 288 237 794
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 225 826 226 503 229 131 229 131 233 604
Výdavky spolu 17 478 558 3 365 880 3 423 426 3 436 215 3 453 049 3 485 118
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 3 046 126 3 098 442 3 106 551 3 114 920 3 140 708
kapitálové výdavky 2 546 833 319 754 324 984 329 664 338 129 344 410
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 311 987  -1 344 878  -1 337 563  -1 336 796 -1 509 146
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
23.03.15 24.03.15 25.03.15 26.03.15 27.03.15
Príjmy spolu 14 494 921 2 054 204 2 176 604 2 359 168 2 730 634 2 501 069
v tom:
1. daňové 10 037 549 1 669 318 1 778 045 1 959 257 2 329 467 2 087 601
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -80 904 -74 495 -67 409 -59 472 -50 395
daň z príjmov PO 2 305 081 350 394 366 131 385 901 416 628 459 634

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 60 221 60 270 60 316 60 446 60 462
DPH 5 254 631 954 472 1 027 698 1 108 647 1 382 104 1 087 423
spotrebné dane 2 090 987 318 923 331 719 405 078 461 254 461 280
2. nedaňové 1 144 220 147 082 160 703 162 043 163 280 166 662
3. granty a transfery 3 313 152 237 804 237 856 237 868 237 887 246 806
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 233 604 233 604 233 604 233 604 242 503
Výdavky spolu 17 478 558 3 496 421 3 512 711 3 554 272 3 580 491 3 598 525
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 3 149 850 3 164 878 3 199 650 3 223 968 3 234 063
kapitálové výdavky 2 546 833 346 571 347 833 354 622 356 523 364 462
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 442 217 -1 336 107 -1 195 104 -849 857 -1 097 456
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
30.03.15 31.03.15
Príjmy spolu 14 494 921 2 602 042 2 806 192
v tom:
1. daňové 10 037 549 2 186 988 2 386 026
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -34 452 -17 294
daň z príjmov PO 2 305 081 529 135 699 32

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 60 507 60 548
DPH 5 254 631 1 099 848 1 109 038
spotrebné dane 2 090 987 461 323 461 365
2. nedaňové 1 144 220 168 226 173 094
3. granty a transfery 3 313 152 246 828 247 072
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 242 503 242 720
Výdavky spolu 17 478 558 3 637 655 3 757 871
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 3 242 902 3 359 511
kapitálové výdavky 2 546 833 394 753 398 360
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 035 613 -951 679
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov