Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2016

aktualizované dňa: 01. 04. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
01.03.16 02.03.16 03.03.16 04.03.16 07.03.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 624 267 1 638 833 1 653 423 1 674 937 1 693 502
v tom:
1. daňové 10 993 837 1 494 799 1 508 605 1 522 642 1 543 120 1 560 888
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -67 472 -63 745 -59 546 -50 630 -40 944
daň z príjmov PO 2 825 628 345 166 347 605 349 160 351 103 352 763

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 52 564 52 990 53 108 53 328 53 518
DPH 5 647 430 775 206 782 245 790 339 799 642 805 909
spotrebné dane 2 160 333 325 759 325 838 325 937 326 046 326 121
2. nedaňové 1 107 625 111 601 112 353 112 888 113 797 114 490
3. granty a transfery 2 175 344 17 867 17 875 17 893 18 020 18 124
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 15 978 15 978 15 978 16 102 16 102
Výdavky spolu 16 247 201 2 651 494 2 716 315 2 788 514 2 829 521 2 853 317
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 2 502 630 2 566 190 2 605 342 2 644 525 2 667 778
kapitálové výdavky 1 894 314 148 864 150 125 183 172 184 996 185 539
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 027 227 -1 077 482 -1 135 091 -1 154 584 -1 159 815
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
08.03.16 09.03.16 10.03.16 11.03.16 14.03.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 718 137 1 747 439 1 810 508 1 839 791 1 872 689
v tom:
1. daňové 10 993 837 1 584 848 1 613 504 1 638 237 1 666 554 1 698 618
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -30 063 -11 503 4 937 22 024 36 087
daň z príjmov PO 2 825 628 355 513 357 601 360 019 362 449 365 817

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 53 644 53 966 54 354 61 134 62 320
DPH 5 647 430 816 005 823 850 826 957 830 574 843 771
spotrebné dane 2 160 333 326 205 326 246 326 296 326 348 326 399
2. nedaňové 1 107 625 115 137 115 781 116 771 117 722 118 520
3. granty a transfery 2 175 344 18 152 18 154 55 500 55 515 55 551
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 16 102 16 102 53 442 53 442 53 442
Výdavky spolu 16 247 201 2 893 614 2 972 334 3 052 152 3 097 901 3 156 804
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 2 707 553 2 768 688 2 845 847 2 890 999 2 939 706
kapitálové výdavky 1 894 314 186 061 203 646 206 305 206 902 217 098
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 175 477 -1 224 895 -1 241 644 -1 258 110 -1 284 115
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
15.03.16 16.03.16 17.03.16 18.03.16 21.03.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 895 949 1 915 804 1 927 561 1 740 679 1 789 453
v tom:
1. daňové 10 993 837 1 720 534 1 739 316 1 749 949 1 562 546 1 610 487
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 48 274 55 406 60 498 -117 962 -112 746
daň z príjmov PO 2 825 628 371 166 375 001 379 983 385 954 394 174

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 64 862 65 322 66 289 66 406 66 430
DPH 5 647 430 845 269 852 303 851 502 836 001 870 003
spotrebné dane 2 160 333 326 501 326 589 326 736 326 911 327 033
2. nedaňové 1 107 625 119 797 120 867 121 864 122 378 123 184
3. granty a transfery 2 175 344 55 618 55 621 55 748 55 755 55 782
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 53 442 53 442 53 442 53 442 53 442
Výdavky spolu 16 247 201 3 230 729 3 243 178 3 271 767 3 373 650 3 396 688
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 3 012 543 3 023 752 3 032 080 3 100 850 3 114 618
kapitálové výdavky 1 894 314 218 186 219 426 239 687 272 800 282 070
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 334 780 -1 327 374 -1 344 206 -1 632 971 -1 607 235
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
22.03.16 23.03.16 24.03.16 29.03.16 30.03.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 863 102 1 917 028 1 610 048 2 005 461 2 437 406
v tom:
1. daňové 10 993 837 1 663 770 1 713 307 1 404 319 1 793 281 2 223 310
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -106 315 -99 725 -91 314 -78 041 -57 519
daň z príjmov PO 2 825 628 410 407 430 187 460 964 511 409 601 429

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 66 571 66 617 66 663 66 801 66 990
DPH 5 647 430 897 052 918 304 557 096 805 905 1 062 687
spotrebné dane 2 160 333 330 038 331 326 343 443 418 315 478 791
2. nedaňové 1 107 625 143 446 147 783 149 782 156 221 158 050
3. granty a transfery 2 175 344 55 886 55 938 55 947 55 959 56 046
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 53 442 53 442 53 442 53 442 53 442
Výdavky spolu 16 247 201 3 412 394 3 432 401 3 467 671 3 481 666 3 499 629
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 3 122 947 3 135 150 3 168 719 3 179 583 3 186 860
kapitálové výdavky 1 894 314 289 447 297 251 298 952 302 083 312 769
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 549 292 -1 515 373 - 1 857 623 -1 476 205 -1 062 223
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
31.03.16
Príjmy spolu 14 276 806 2 655 846
v tom:
1. daňové 10 993 837 2 437 675
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -56 339
daň z príjmov PO 2 825 628 794 499

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 67 270
DPH 5 647 430 1 079 659
spotrebné dane 2 160 333 479 026
2. nedaňové 1 107 625 162 054
3. granty a transfery 2 175 344 56 117
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 53 442
Výdavky spolu 16 247 201 3 534 729
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 3 201 883
kapitálové výdavky 1 894 314 332 846
Schodok/Prebytok -1 970 395 -878 883
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov