Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2015

aktualizované dňa: 05. 01. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
01.12.15 02.12.15 03.12.15 04.12.15 07.12.15
Príjmy spolu 14 494 921 13 811 643 13 827 904 13 847 915 13 903 512 13 941 519
v tom:
1. daňové 10 037 549 9 656 938 9 671 945 9 691 150 9 714 900 9 742 682
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -6 642 -2 001 8 236 22 291 36 718
daň z príjmov PO 2 305 081 2 404 914 2 406 815 2 407 925 2 408 634 2 409 585

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 147 578 147 783 147 614 147 648 147 931
DPH 5 254 631 5 039 837 5 047 908 5 055 254 5 063 966 5 075 731
spotrebné dane 2 090 987 1 914 418 1 914 604 1 914 982 1 915 097 1 915 260
2. nedaňové 1 144 220 1 200 551 1 201 098 1 201 836 1 202 599 1 203 219
3. granty a transfery 3 313 152 2 954 154 2 954 861 2 954 929 2 986 013 2 995 618
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 2 921 438 2 922 063 2 922 063 2 952 883 2 962 403
Výdavky spolu 17 478 558 15 172 606 15 310 805 15 471 310 15 600 619 15 717 700
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 11 623 686 11 704 642 11 780 072 11 828 375 11 909 992
kapitálové výdavky 2 546 833 3 548 920 3 606 163 3 691 238 3 772 244 3 807 708
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 360 963 -1 482 901 - 1 623 395 -1 697 107 -1 776 181
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
08.12.15 09.12.15 10.12.15 11.12.15 14.12.15
Príjmy spolu 14 494 921 13 975 794 14 042 047 14 073 871 14 115 274 14 181 551
v tom:
1. daňové 10 037 549 9 772 513 9 827 014 9 858 093 9 895 411 9 943 668
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 57 238 87 367 114 825 144 706 168 047
daň z príjmov PO 2 305 081 2 410 898 2 412 293 2 413 765 2 415 024 2 422 004

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 148 086 148 367 148 815 150 136 156 902
DPH 5 254 631 5 083 222 5 105 774 5 107 008 5 108 766 5 119 351
spotrebné dane 2 090 987 1 915 444 1 915 584 1 915 758 1 915 868 1 916 226
2. nedaňové 1 144 220 1 207 555 1 210 276 1 211 028 1 214 426 1 215 908
3. granty a transfery 3 313 152 2 995 726 3 004 757 3 004 750 3 005 437 3 021 975
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 2 962 403 2 971 372 2 971 372 2 971 997 2 988 486
Výdavky spolu 17 478 558 15 814 875 15 909 533 15 987 953 16 160 568 16 228 094
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 11 960 225 12 036 878 12 084 869 12 232 482 12 271 213
kapitálové výdavky 2 546 833 3 854 650   3 872 655 3 903 084 3 928 086 3 956 881
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 839 081 - 1 867 486 -1 914 082 -2 045 294 -2 046 543
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
15.12.15 16.12.15 17.12.15 18.12.15 21.12.15
Príjmy spolu 14 494 921 14 230 364 14 266 910 14 484 330 14 451 675 14 932 071
v tom:
1. daňové 10 037 549 9 986 519 10 012 539 10 036 705 9 861 680 9 920 633
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 186 502 195 811 201 421 25 889 30 588
daň z príjmov PO 2 305 081 2 424 549 2 427 670 2 431 533 2 437 800 2 445 361

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 159 602 160 300 160 474 160 709 160 805
DPH 5 254 631 5 138 105 5 150 770 5 164 270 5 157 594 5 201 273
spotrebné dane 2 090 987 1 916 414 1 916 635 1 916 924 1 917 169 1 919 528
2. nedaňové 1 144 220 1 221 829 1 232 216 1 232 761 1 235 991 1 239 535
3. granty a transfery 3 313 152 3 022 016 3 022 155 3 214 864 3 354 004 3 771 903
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 2 988 486 2 988 486 3 181 085 3 291 247 3 708 735
Výdavky spolu 17 478 558 16 449 623 16 587 730 16 689 654 16 932 289 17 172 640
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 12 451 256 12 569 813 12 631 776 12 820 534 12 986 320
kapitálové výdavky 2 546 833 3 998 367 4 017 917 4 057 878 4 111 755 4 186 320
Schodok/Prebytok -2 983 637 -2 219 259 -2 320 820 -2 205 324 -2 480 614 -2 240 569
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
22.12.15 23.12.15 28.12.15 29.12.15 30.12.15
Príjmy spolu 14 494 921 15 213 128 14 996 697 15 744 656 16 073 784 16 162 015
v tom:
1. daňové 10 037 549 10 064 401 9 791 705 10 140 666 10 459 711 10 547 252
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 35 273 39 742 43 799 50 350 57 751
daň z príjmov PO 2 305 081 2 466 773 2 482 771 2 498 262 2 520 418 2 559 131

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 161 154 161 336 161 444 161 696 161 847
DPH 5 254 631 5 312 403 4 995 261 5 233 105 5 462 375 5 503 430
spotrebné dane 2 090 987 1 924 705 1 947 330 2 037 776 2 096 562 2 096 779
2. nedaňové 1 144 220 1 263 156 1 267 587 1 268 155 1 270 727 1 271 388
3. granty a transfery 3 313 152 3 885 571 3 937 405 4 335 835 4 343 346 4 343 375
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 3 822 350 3 874 170 4 272 476 4 280 048 4 280 048
Výdavky spolu 17 478 558 17 293 200 17 567 033 17 771 773 17 851 468 18 043 004
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 13 024 577 13 094 534 13 210 905 13 254 009 13 406 636
kapitálové výdavky 2 546 833 4 268 623 4 472 499 4 560 868 4 597 459 4 636 368
Schodok/Prebytok -2 983 637 -2 080 072 -2 570 336 -2 027 117 -1 777 684 -1 880 989
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
31.12.15
Príjmy spolu 14 494 921 16 233 795
v tom:
1. daňové 10 037 549 10 612 745
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 64 001
daň z príjmov PO 2 305 081 2 607 820

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 162 015
DPH 5 254 631 5 510 342
spotrebné dane 2 090 987 2 096 862
2. nedaňové 1 144 220 1 274 205
3. granty a transfery 3 313 152 4 346 845
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 4 280 051
Výdavky spolu 17 478 558 18 166 391
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 13 507 483
kapitálové výdavky 2 546 833 4 658 908
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 932 596
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov