Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - verzia z júla 2011

Úpravu podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ vypracováva Ministerstvo financií SR.

Zmena podmienok mechanizmu refundácie cestovných výdavkov vyplýva zo zmien legislatívnej povahy, najmä vydania nového rozhodnutia generálneho tajomníka Rady č. 32/2011 z 25. februára 2011 k refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov s účinnosťou k 1. marcu 2011 a vydania implementačných pravidiel k citovanému rozhodnutiu. Navrhovaný dokument obsahuje aj vybrané úpravy vyplývajúce z doterajších skúseností Ministerstva financií SR s aplikáciou platného mechanizmu náhrady cestovných výdavkov v praxi v zmysle uznesenia vlády SR č. 568/2008, ako aj z realizovaných auditov a kontrol Rady EÚ.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhovaná úprava podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ týka najmä aktualizácie zoznamu zasadnutí Európskej Rady a Rady EÚ, v ktorých rámci je možné refundovať cestovné výdavky jednotlivým zástupcom SR, niektorých obmedzení pre uznanie oprávnenosti výdavkov a upresnenia dokumentov predkladaných na účely refundácie cestovných výdavkov.