Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2007

aktualizované dňa: 02. 01. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

03.12.

04.12. 

05.12. 

06.12. 

07.12. 

10.12. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

292 535,8

293 067,9

293 591,7

294 241,0

295 189,8

296 773,1

v tom:
1. daňové

248 007,0

 236 660,3

 237 135,1

 237 504,5

238 063,7

 238 820,2

 239 373,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 1 059,4

 1 226,6

 1 466,5

 1 934,0

 2 667,6

 3 433,8

daň z príjmov PO

49 538,0

 49 223,4

 49 260,7

 49 257,3

 49 265,8

 49 277,2

 49 275,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 5 313,7

 5 315,3

 5 317,3

 5 319,4

 5 322,4

 5 325,9

DPH

135 654,0

 126 755,5

 127 023,2

 127 144,5

127 224,4

 127 231,7

 127 014,9

spotrebné dane

55 048,0

 53 292,9

 53 293,6

 53 302,7

 53 303,6

 53 304,5

 53 305,2

2. nedaňové

19 257,8

 19 487,7

 19 506,3

 19 571,3

 19 611,4

 19 639,9

 20 663,5

3. granty a transfery

43 206,7

 36 387,8

 36 426,5

 36 515,9

 36 565,9

 36 729,7

 36 736,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 20 548,1

 20 582,8

 20 653,5

 20 670,9

 20 831,7

 20 831,7

Výdavky spolu

348 857,5

287 655,2

289 545,1

292 047,8

294 475,8

298 044,7

301 898,6

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 253 498,0

 255 249,6

 257 424,9

259 553,5

 263 018,7

 266 770,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 34 157,2

 34 295,5

 34 622,9

34 922,3

 35 026,0

 35 128,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 4 880,6

3 522,8

 1 543,9

-234,8

 -2 854,9

 -5 125,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

11.12.

12.12. 

13.12. 

14.12. 

17.12. 

18.12. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

298 214,9

300 094,0

301 136,0

299 623,0

300 779,7

301 755,8

v tom:
1. daňové

248 007,0

 240 242,0

 242 036,6

 242 451,9

 240 877,1

 241 951,6

 242 660,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 990,3

 4 571,3

 4 992,6

 5 311,6

 5 671,8

 5 822,1

daň z príjmov PO

49 538,0

 49 330,5

 49 352,8

 49 372,2

 49 340,5

 49 378,5

 49 442,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 5 333,9

 5 338,6

 5 448,8

 5 502,3

 5 599,6

 5 667,8

DPH

135 654,0

127 256,1

128 440,9

128 298,1

126 374,7

126 949,9

127 263,5

spotrebné dane

55 048,0

 53 313,0

 53 314,5

 53 321,7

 53 322,5

 53 326,2

 53 333,1

2. nedaňové

19 257,8

 20 776,8

 20 858,1

 21 298,0

 21 349,6

 21 374,5

 21 403,6

3. granty a transfery

43 206,7

 37 196,1

 37 199,3

 37 386,1

 37 396,3

 37 453,6

 37 691,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 21 286,5

 21 286,5

 21 464,7

 21 469,8

 21 469,8

 21 726,4

Výdavky spolu

348 857,5

305 626,3

306 779,7

308 583,5

312 766,9

315 791,0

317 658,1

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 270 188,8

 271 174,2

 272 644,0

 275 965,6

 278 326,3

 279 775,4

kapitálové výdavky

38 252,9

35 437,5

 35 605,5

 35 939,5

 36 801,3

 37 464,7

 37 882,7

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -7 411,4

 -6 685,7

 -7 447,5

-13 143,9

 -15 011,3

 -15 902,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

19.12.

20.12. 

21.12. 

27.12. 

28.12. 

31.12. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

301 228,9

302 134,0

300 036,2

311 289,2

321 038,0

322 220,0

v tom:
1. daňové

248 007,0

 241 429,4

 239 725,6

 236 997,8

 248 065,8

 257 738,8

 258 238,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 5 955,2

 2 394,4

 2 592,4

 2 828,2

 3 075,6

 3 309,3

daň z príjmov PO

49 538,0

 49 554,7

 49 728,6

 50 073,6

 50 651,8

 51 736,8

 52 416,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 5 670,2

 5 677,7

 5 681,9

 5 685,5

 5 692,7

 5 695,1

DPH

135 654,0

125 766,4

 127 421,4

123 903,2

130 836,4

 136 182,5

135 977,5

spotrebné dane

55 048,0

 53 350,2

 53 370,0

 53 612,2

 56 928,7

 59 902,5

 59 691,1

2. nedaňové

19 257,8

 21 481,8

 21 540,9

 21 791,4

 22 390,3

 22 979,8

 23 548,5

3. granty a transfery

43 206,7

 38 317,7

 40 867,5

 41 247,0

 40 8933,1

 40 319,4

 40 432,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 22 376,0

 24 909,4

 25 281,5

 25 363,3

 25 406,1

 25 529,3

Výdavky spolu

348 857,5

 323 945,2

330 447,3

 336 636,3

341 895,8

344 906,8

 345 747,9

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 281 724,2

 287 454,1

 290 819,3

 294 360,4

 296 376,2

 296 914,7

kapitálové výdavky

38 252,9

 42 221,0

 42 993,2

45 817,0

 47 535,4

 48 530,6

 48 833,2

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-22 716,3

 -28 313,3

 -36 600,1

 -30 606,6

 -23 868,8

 -23 527,9

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov