Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Investičné metodiky

 Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov 

 

Metodiky tvorby štúdií uskutočniteľnosti podľa sektorov

Všeobecne popisuje tvorbu štúdie Rámec na hodnotenie investičných projektov. Z neho vychádzajú nižšie uvedené metodiky špeciálne pre jednotlivé sektory.

Usmernenie pre investície v hospodárstve

Vzory štúdií uskutočniteľnosti

Vzory štúdie uskutočniteľnosti slúžia ako príklad pred vypracovanie štúdie pre rôzne typy a veľkosti projektov. Názvy organizácií, projektov a parametre sú fiktívne. Uvedené zistenia nemôžu byť interpretované ako tvrdenia a názory ÚHP a MF SR aj napriek prípadnej podobnosti s konkrétnymi projektmi.

Investičné stratégie

Ministerstvá majú povinnosť vypracovať investičnú stratégiu: (1) metodiku určenia priorít, (2) priorizovaný zoznam projektov, (3) investičný plán. Týka sa tých rezortov, ktoré majú priemerné ročné investície nad 20 mil. eur.

Povinnosť bola schválená Uznesením vlády č. 649/2020 v úlohe C.2 a C.3. Investičný plán majú ministerstvá povinnosť každoročne aktualizovať k 30. máju. Táto povinnosť bola schválená Uznesením vlády č. 577/2021 v úlohe C.2.

Vzorový investičný plán

Prehľad po rezortoch

Rezort

Zverejnená metodika

Zverejnený investičný plán

MDV SR

áno

áno

MF SR

áno

áno 

MH SR

áno

áno 

MIRRI SR

áno

áno 

MK SR

áno

áno 

MO SR

áno

detail v režime utajenia 

MS SR

áno

áno 

MŠVVŠ SR

áno

áno 

MV SR

áno

áno 

MZ SR

áno

áno 

MŽP SR

áno

áno