Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Február 2012

aktualizované dňa: 01. 03. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
01.02.12 02.02.12 03.02.12 06.02.12 07.02.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 067 192 1 078 544 1 088 545 1 111 869 1 133 979
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 023 323 1 034 161 1 043 461 1 066 198 1 087 402
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -16 815 -14 027 -9 247 -3 173 6 679
daň z príjmov PO 1 863 529 155 507 156 582 156 998 157 326 157 633

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 34 192 34 394 34 507 34 668 34 808
DPH 4 805 336 673 331 680 131 683 963 700 120 710 981
spotrebné dane 2 061 944 166 965 166 936 167 082 167 096 167 142
2. nedaňové 795 919 42 096 42 578 43 112 43 627 44 461
3. granty a transfery 3 600 843 1 773 1 805 1 972  2 044 2 116
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 28 28 28 28 28
Výdavky spolu 17 299 980  1 335 573 1 462 487 1 536 702 1 552 723 1 593 458
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 1 326 970 1 437 013 1 505 495 1 519 541 1 541 295
kapitálové výdavky 2 442 425 8 603 25 474 31 207 33 182 52 163
Schodok/Prebytok -3 675 260 -268 381 -383 943 -448 157 -440 854 -459 479
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
08.02.12 09.02.12 10.02.12 13.02.12 14.02.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 149 313 1 207 346 1 237 915 1 268 008 1 321 862
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 101 667 1 129 574 1 144 253 1 169 121 1 196 281
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 17 583 38 712 54 354 70 551 83 070
daň z príjmov PO 1 863 529 158 117 159 377 159 562 160 180 160 786

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 35 133 35 432 37 742 38 081 40 161
DPH 4 805 336 713 324 718 521 715 047 720 398 732 327 
spotrebné dane 2 061 944 167 344 167 364 167 374 167 383 167 406
2. nedaňové 795 919 45 507 46 459 47 216 52 426 54 172
3. granty a transfery 3 600 843 2 139 31 313 46 446 46 461 71 409
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 28 436 15 099  15 072 40 000
Výdavky spolu 17 299 980 1 645 013 1 725 259 1 808 064 1 848 658 1 885 209
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 1 591 189 1 668 647 1 750 082 1 789 928 1 816 767
kapitálové výdavky 2 442 425 53 824 56 612 57 982 58 730 68 442
Schodok/Prebytok -3 675 260 -495 700 -517 913 -570 149 -580 649 -563 347
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
15.02.12 16.02.12 17.02.12 20.02.12 21.02.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 343 462 1 352 741 1 369 809 1 249 779 1 272 774
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 210 080 1 218 082 1 233 369 1 112 832 1 131 302
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 90 902 96 943 100 346 -33 886 -31 863
daň z príjmov PO 1 863 529 161 347 161 830 162 716 163 599 165 721

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 42 173 43 734 44 036 43 868 43 924
DPH 4 805 336 735 633 735 500 746 123 759 120 772 211
spotrebné dane 2 061 944 167 513 167 550 167 627 167 610 168 210
2. nedaňové 795 919 60 624 61 900 63 317 63 732 66 042
3. granty a transfery 3 600 843 72 758 72 759 73 123 73 215 75 430
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 41 040 41 040 41 040 41 040 43 206
Výdavky spolu 17 299 980 1 958 604 1 998 864 2 015 939 2 075 262 2 089 497
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 1 884 981 1 923 412 1 937 904 1 994 864 2 007 060
kapitálové výdavky 2 442 425 73 623 75 452 78 035 80 398 82 437
Schodok/Prebytok -3 675 260 -615 142 -646 123 -646 130 -825 483 -816 723
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
22.02.12 23.02.12 24.02.12 27.02.12 28.02.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 283 531 1 235 453 854 168 1 077 727 1 440 082
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 140 759 1 085 151 703 063 913 656 1 275 020
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -29 550 -28 282 -25 893 -23 174 -20 010
daň z príjmov PO 1 863 529 167 132 169 392 172 592 182 792 204 306

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 43 947 44 090 44 118 44 430 44 498
DPH 4 805 336 777 678 718 195 319 209 491 751 739 843
spotrebné dane 2 061 944 168 444 168 647 179 717 204 494 292 999
2. nedaňové 795 919 67 264 70 788 71 537 73 618 74 544
3. granty a transfery 3 600 843 75 508 79 514 79 568 90 453 90 518
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 43 206 47 198 47 198 58 049 58 049
Výdavky spolu 17 299 980  2 102 274 2 116 198 2 130 932 2 146 719 2 168 388
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 2 015 759 2 029 674 2 038 080 2 046 454 2 049 906
kapitálové výdavky 2 442 425 86 515 86 524 92 852 100 265 118 482
Schodok/Prebytok -3 675 260 -818 743 -880 745 -1 276 764 -1 068 992 -728 306
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
29.02.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 492 733
v tom:
1. daňové 9 227 958 1 325 776
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -16 470
daň z príjmov PO 1 863 529 242 409

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 44 851
DPH 4 805 336 748 545
spotrebné dane 2 061 944 293 037
2. nedaňové 795 919 76 424
3. granty a transfery 3 600 843 90 532
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 58 049
Výdavky spolu 17 299 980 2 338 731
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 2 215 517
kapitálové výdavky 2 442 425 123 214
Schodok/Prebytok -3 675 260 -845 998
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov