Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2014

aktualizované dňa: 01. 12. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
03.11.14 04.11.14 05.11.14 06.11.14 07.11.14
Príjmy spolu 14 108 312 9 811 562 9 827 354 9 923 643 9 991 049 10 020 656
v tom:
1. daňové 8 690 538 7 515 460 7 529 880 7 544 385 7 563 091 7 590 542
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 144 406 149 090 155 679 166 888 192 951
daň z príjmov PO 1 434 995 1 613 718 1 614 711 1 615 486 1 615 940 1 616 375

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 149 666 149 817 149 941 150 150 150 319
DPH 4 901 752 3 925 529 3 934 015 3 940 909 3 947 726 3 948 462
spotrebné dane 1 936 957 1 655 575 1 655 470 1 655 787 1 655 800 1 655 843
2. nedaňové 1 397 769 1 573 251 1 574 573 1 575 758 1 577 029 1 578 340
3. granty a transfery 4 020 005 722 851 722 901 803 500 850 929 851 774
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 455 749 455 749 536 235 583 490 584 213
Výdavky spolu 17 391 917  12 063 299 12 082 606 12 118 880 12 209 643 12 364 353
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 1 366 816 10 706 360 10 736 613 10 822 791 10 955 131
kapitálové výdavky 2 528 669 10 696 483 1 376 246 1 382 267 1 386 851 1 409 222
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 251 737 -2 255 252 -2 195 237 -2 218 594 -2 343 697
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
10.11.14 11.11.14 12.11.14 13.11.14 14.11.14
Príjmy spolu 14 108 312 10 061 545 10 094 969 10 150 859 10 177 843 10 181 758
v tom:
1. daňové 8 690 538 7 626 285 7 652 133 7 691 449 7 715 197 7 731 019
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 214 442 231 687 244 226 256 971 269 109
daň z príjmov PO 1 434 995 1 617 028 1 617 621 1 618 455 1 619 270 1 619 191

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 150 681 151 744 152 251 156 117 157 811
DPH 4 901 752 3 961 868 3968 725 3 994 161 4 000 413 3 999 400
spotrebné dane 1 936 957 1 655 669 1 655 750 1 655 744 1 655 808 1 655 843
2. nedaňové 1 397 769 1 580 449 1 582 292 1 591 177 1 594 363 1 582 243
3. granty a transfery 4 020 005 854 811 860 544 868 233 868 283 868 496
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 587 235 592 957 600 612 600 612 600 769
Výdavky spolu

17 391 917

 

12 456 930

 

12 482 516

 

12 509 173

 

12 588 686

 

12 662 857

 

v tom:
bežné výdavky 14 863 248 11 031 492 11 046 649 11 062 830 11 121 893 11 192 531
kapitálové výdavky 2 528 669 1 425 438 1 435 867 1 446 343 1 466 793 1 470 326
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 395 385 -2 387 547 -2 358 314 -2 410 843 -2 481 099
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
18.11.14 19.11.14 20.11.14 21.11.14 24.11.14
Príjmy spolu 14 108 312 10 212 959 10 236 283 10 108 629 10 040 481 10 114 078
v tom:
1. daňové 8 690 538 7 757 747 7 779 409 7 648 280 7 572 379 7 641 840
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 281 504 284 594 139 711 141 567 144 222
daň z príjmov PO 1 434 995 1 620 296 1 622 898 1 623 811 1 626 268 1 629 133

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 159 035 160 150 160 185 160 224 160 271
DPH 4 901 752 4 011 312 4 026 057 4 038 784 3 957 528 4 009 455
spotrebné dane 1 936 957 1 655 929 1 656 032 1 656 105 1 657 103 1 669 066
2. nedaňové 1 397 769 1 586 690 1 588 267 1 591 530 1 598 455 1 602 561
3. granty a transfery 4 020 005 868 522 868 607 868 819 869 647 869 677
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 600 769 600 769 600 769 601 561 601 561
Výdavky spolu 17 391 917 12 744 784 12 758 433 12 788 779 12 814 554 12 832 433
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 11 253 039 11 261 961 11 273 900 11 290 384 11 302 312
kapitálové výdavky 2 528 669 1491 745 1 496 472 1 514 880 1 524 170 1 530 121
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 531 825 -2 522 150 -2 680 150 -2 774 073 -2 718 355
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
25.11.14 26.11.14 27.11.14 30.11.14
Príjmy spolu 14 108 312 10 433 097 10 727 749 10 767 987 10 811 940
v tom:
1. daňové 8 690 538 7 959 499 8 252 696 8 288 009 8 329 350
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 146 500 149 778 151 814 155 987
daň z príjmov PO 1 434 995 1 636 796 1 655 842 1 668 236 1 696 370

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 160 329 160 616 160 846 160 902
DPH 4 901 752 4 216 851 4 415 695 4 436 199 4 445 155
spotrebné dane 1 936 957 1 769 325 1 841 061 1 841 207 1 841 222
2. nedaňové 1 397 769 1 603 926 1 605 106 1 609 472 1 612  065
3. granty a transfery 4 020 005 869 672 869 947 870 506 870 525
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 601 561 601 819 602 300 602 300
Výdavky spolu 17 391 917  12 860 306  12 876 114  13 013 347  13 116 949
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 11 323 385 11 330 771 11 421 989 11 501 428
kapitálové výdavky 2 528 669 1 536 921 1 545 343 1 591 358 1 615 521
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 427 209 -2 148 365 -2 245 360 -2 305 009
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov