Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2006

aktualizované dňa: 04. 09. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- august 2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
01.08. 02.08.  03.08.  04.08.  07.08.  08.08.   
Príjmy spolu

272 717,0

168 366,7

168 678,3

168 758,1

169 314,7

169 545,6

170 103,8

v tom:
1. daňové

215 657,0

 137 172,2

 137 388,8

 137 482,1

 138 017,2

 138 190,4

 138 711,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -44,3

 35,2

 108,8

 226,5

 461,2

 837,1

daň z príjmov PO

36 181,0

 31 797,2

 31 785,8

 31 524,6

 31 540,6

 31 541,2

 31 547,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 913,3

 2 916,8

 2 917,9

 2 919,1

 2 921,7

 2 925,8

DPH

119 997,0

73 177,5

 73 293,9

 73 570,2

 73 968,9

 73 901,7

 74 025,2

spotrebné dane

51 914,0

 28 757,5

 28 785,0

 28 787,2

 28 788,6

 28 791,8

 28 797,5

2. nedaňové

14 966,4

 12 801,9

 12 835,1

 12 818,2

 12 834,9

 12 849,0

12 870,3

3. granty a transfery

42 093,6

 18 392,6

 18 454,4

 18 457,8

 18 462,6

 18 506,2

 18 521,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 9 588,8

 9 639,1

 9 641,8

9 646,1

9 660,9

 9 673,7

Výdavky spolu

330 185,1

176 949,4

178 381,6

179 184,2

 179 954,9

 180 982,7

182 770,1

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 159 770,9

 160 825,8

161 566,1

 162 294,1

 163 193,9

 165 933,8

kapitálové výdavky

46 776,0

17 178,5

 17 555,8

 17 618,1

 17 660,8

 17 788,8

 17 836,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-8 582,7

 -9 703,3

-10 426,1

-10 640,2

 -11 437,1

 -12 666,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

09.08.

10.08. 

11.08. 

14.08. 

15.08. 

16.08. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

170 600,1

170 777,4

171 551,8

173 280,8

173 785,8

173 963,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

 139 085,4

 139 225,5

 139 944,7

 141 293,7

 141 772,3

141 921,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 1 175,7

 1 437,8

 1 735,2

 2 082,2

 2 313,1

 2 438,2

daň z príjmov PO

36 181,0

 31 551,1

 31 556,3

 31 494,1

 31 491,1

 31 501,4

 31 515,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 939,8

 2 943,3

 2 953,1

 3 031,2

 3 120,1

 3 167,3

DPH

119 997,0

 74 044,0

73 903,7

 74 135,5

 75 059,9

75 195,1

75 154,0

spotrebné dane

51 914,0

 28 800,0

 28 809,1

 29 050,6

 29 051,7

 29 065,9

 29 067,2

2. nedaňové

14 966,4

 12 934,9

 12 960,8

 12 973,1

 13 233,0

 13 252,5

 13 281,3

3. granty a transfery

42 093,6

 18 579,8

 18 591,1

18 634,0

 18 754,1

 18 761,0

 18 761,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 9 713,2

 9 713,2

 9 713,2

 9 832,5

 9 832,6

 9 832,6

Výdavky spolu

330 185,1

183 797,5

184 588,1

185 049,9

186 001,2

187 028,2

 188 085,2

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 165 925,5

 166 426,9

 166 846,9

 167 736,6

 168 632,4

169 609,6

kapitálové výdavky

46 776,0

 17 872,0

 18 161,2

 18 203,0

 18 264,6

 18 395,8

 18 475,6

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -13 197,4

 -13 810,7

 -13 498,1

 -12 720,4

 -13 242,4

-14 121,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
17.08. 18.08.  21.08.  22.08.  23.08.  24.08.   
Príjmy spolu

272 717,0

169 350,0

169 634,5

168 849,5

169 623,2

169 497,9

165 469,5 

v tom:
1. daňové

215 657,0

 137 263,8

 137 526,1

 136 707,0

 137 437,0

 137 213,1

133 105,4 

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -874,8

 -832,1

 -765,1

 -724,1

 -688,1

 -621,1

daň z príjmov PO

36 181,0

 31 516,6

 31 528,2

 31 532,0

 31 560,1

 31 607,3

 31 687,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 161,4

 3 161,7

 3 163,1

 3 164,6

 3 165,1

 3 166,3

DPH

119 997,0

 73 757,5

 73 961,9

 73 059,2

 73 712,7

 73 375,7

 68 961,7

spotrebné dane

51 914,0

 29 069,1

 29 071,7

 29 082,4

 29 087,9

 29 116,0

 29 272,7

2. nedaňové

14 966,4

 13 296,9

 13 318,8

 13 343,4

 13 374,5

 13 456,0

 13 531,9

3. granty a transfery

42 093,6

18 789,3

 18 789,6

 18 799,1

 18 811,7

 18 828,8

 18 832,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

9 853,5

9 853,5

 9 853,5

9 853,5

 9 853,5

 9 853,5

Výdavky spolu

330 185,1

 189 525,4

 191 782,6

192 053,8

 192 387,6

192 704,2

192 993,0 

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 170 464,8

 172 597,5

 172 766,8

 172 936,2

 173 186,6

173 399,5 

kapitálové výdavky

46 776,0

 19 060,6

 19 185,1

 19 287,0

 19 451,4

 19 517,6

19 593,5 

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-20 175,4

 -22 148,1

-23 204,3

 -22 764,4

 -23 206,3

-27 523,5 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
25.08. 28.08.  30.08.  31.08.   
Príjmy spolu

272 717,0

170 128,7 

186 325,7

187 279,5

188 881,9 

v tom:
1. daňové

215 657,0

137 462,8 

149 573,2

150 345,0

151 698,0 

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -584,4

 -520,7

 -463,2

-366,5 

daň z príjmov PO

36 181,0

 31 800,7

 32 006,3

 32 338,6

33 420,6 

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

3 167,7 

 3 173,2

 3 173,4

3 174,5 

DPH

119 997,0

72 325,4 

 81 010,4

 81 387,4

81 552,2 

spotrebné dane

51 914,0

 30 113,9

 33 263,9

33 270,9

33 278,6 

2. nedaňové

14 966,4

 13 582,4

 13 626,4

 13 767,5

13 858,0 

3. granty a transfery

42 093,6

 19 083,5

 23 126,1

 23 167,0

23 325,9 

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

10 097,9 

 10 139,6

 10 179,8

10 336,7 

Výdavky spolu

330 185,1

193 220,3 

 193 571,0

193 961,3

194 598,1 

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

173 597,3 

173 774,7

173 997,0

174 554,0 

kapitálové výdavky

46 776,0

19 623,0 

 19 796,3

  19 964,3

20 044,1 

Schodok/Prebytok

-57 468,1

- 23 091,6 

 -7 245,3

-6 681,8

-5 716,2 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov