Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia k IUZ-KUZ ROPO, obcí, VÚC a štátnych účelových fondov

7.12.2023 bolo vydané nové metodické usmernenie pre správcov kapitoly ŠR, rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu ústrednej správy v oblasti účtovania a vykazovania transferov k 31.12.2023, pod číslom MF/016851/2023-312. Usmernenie je aktualizované po formálnej aj vecnej stránke. Zároveň bolo zverejnené  aj nové metodické usmernenie č. MF/017086/2023-361 k uzatvoreniu účtovníctva a zostaveniu IUZ za rok 2023.