Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia k postupom účtovania pre štátne ROPO a štátne účelové fondy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

Od 1.1. 2023 nové postupy účtovania určené pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, ustanovené  Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022  č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy. 

Metodické usmernenia pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy vydané od 1.1.2023. 

Metodické usmernenia platné do roku 2022 nájdete v ,,Archíve" usmernení pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy.