Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zúčtovanie dotácie (ročné)

Dôležité upozornenie k zúčtovaniu dotácií „Inflačná pomoc I. a II. kolo“

Podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách“) vykonať zúčtovanie použitej dotácie so štátnym rozpočtom je povinnosťou každého príjemcu dotácie.Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo na zúčtovanie dotácií poskytnutých z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015983/2023-119 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky, v ktorom sú uvedené zásady na vykonanie zúčtovania, vykonanie zúčtovania, postup pri vrátení nepoužitej časti dotácie, postup na odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a sankcie za nedodržanie pokynu.

Za porušenie finančnej disciplíny, ktoré podlieha sankciám podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, sa považuje:

 • nevykonanie zúčtovania podľa tohto pokynu,
 • nedodržanie termínu na vykonanie zúčtovania,
 • nevrátenie nepoužitej dotácie,
 • nevykonanie odvodu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
 • nedodržanie termínov pre vrátenie nepoužitej dotácie,
 • nedodržanie termínov na odvod finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zúčtovania.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nový POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015983/2023-119 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorý zverejnilo dňa 13.10.2023 vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok č. 23. Pri zúčtovaní je príjemca povinný postupovať podľa uvedeného pokynu.

Rok 2023

 • + Zúčtovanie za rok 2022

  • Oznámenie príjemcom o zúčtovaní za rok 2022
 • + Zúčtovanie za rok 2021

  • Oznámenie príjemcom o zúčtovaní za rok 2021