Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

február 2007

aktualizované dňa: 13. 03. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

01.02.

02.02. 

05.02. 

06.02. 

07.02. 

08.02. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

28 433,0

29 250,7

29 130,4

29 555,3

 30 088,9

30 778,0

v tom:
1. daňové

248 007,0

26 034,1

 26 642,8

 26 507,1

26 925,9

27 408,0

 28 070,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

-325,8

 -247,5

 -145,4

 -6,9

 218,7

 629,0

daň z príjmov PO

49 538,0

4 162,3

 4 185,1

 4 222,8

 4 238,1

 4 242,5

 4 249,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

1 018,8

 1 023,9

 1 024,9

 1 027,7

 1 030,1

 1 036,7

DPH

135 654,0

16 321,5

 16 822,6

 16 544,1

 16 798,6

 17 047,5

 17 279,6

spotrebné dane

55 048,0

4 744,3

 4 744,6

 4 746,3

 4 753,9

 4 754,6

 4 761,4

2. nedaňové

19 257,8

1 854,4

 2 061,8

 2 075,4

 2 080,0

 2 101,0

 2 127,0

3. granty a transfery

43 206,7

544,5

 546,1

 547,9

 549,4

 579,9

 580,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

491,1

 491,1

 491,1

491,1

 491,1

 491,1

Výdavky spolu

348 857,5

31 574,8

32 751,0

35 005,9

 35 899,7

37 619,8

39 732,8

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

30 422,9

 31 554,8

 33 809,5

 34 614,8

 36 096,1

 38 019,4

kapitálové výdavky

38 252,9

1 151,9

 1 196,2

 1 196,4

 1 284,9

 1 523,7

 1 713,4

Schodok/Prebytok

-38 386,0

- 3 141,8

 -3 500,3

-5 875,5

 -6 344,4

 -7 530,9

 -8 954,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

09.02.

12.02. 

13.02. 

14.02. 

15.02. 

16.02. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

31 416,0

32 462,3

34 465,8

34 903,6

35 407,4

36 671,2

v tom:
1. daňové

248 007,0

 28 683,3

 29 615,0

 29 958,8

 30 312,1

 30 746,8

 30 565,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 981,6

 1 344,0

 1 622,5

 1 842,8

 2 019,3

 2 146,7

daň z príjmov PO

49 538,0

 4 257,7

 4 271,2

 4 285,5

 4 305,5

 4 317,5

 4 327,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 047,5

 1 060,9

 1 084,8

 1 168,8

 1 330,7

 1 404,5

DPH

135 654,0

 17 522,1

 18 061,7

 18 087,3

18 110,0

18 210,3

 17 757,4

spotrebné dane

55 048,0

 4 761,4

 4 764,5

 4 766,1

 4 772,8

 4 780,2

 4 781,9

2. nedaňové

19 257,8

 2 152,0

 2 206,1

 2 494,3

 2 553,7

 2 578,1

 2 601,7

3. granty a transfery

43 206,7

 580,7

 641,2

 2 012,7

 2 037,8

 2 082,5

 3 503,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 491,1

 551,0

 1 921,9

 1 921,9

1 921,9

 3 341,6

Výdavky spolu

348 857,5

40 815,1

42 758,0

43 834,1

46 036,5

 47 809,7

48 555,8

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 39 063,7

 40 781,0

 41 818,9

 43 385,9

 44 999,3

 45 712,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 1 751,4

 1 977,1

 2 015,2

 2 650,6

 2 810,4

 2 843,8

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -9 399,1

 -10 295,7

 -9 368,3

 -11 132,9

 -12 402,3

 -11 884,6

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

19.02.

20.02. 

21.02. 

22.02. 

23.02. 

26.02. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

37 135,4

33 572,5

32 070,2

32 610,2

32 726,3

33 026,4

v tom:
1. daňové

248 007,0

 30 535,0

 26 666,2

 25 078,9

 25 471,4

 25 448,3

 25 366,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 2 234,5

 -1 909,5

 -1 860,6

 -1 792,7

 -1 753,9

 -1 676,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 4 342,9

 4 359,6

 4 382,9

 4 423,2

 4 513,3

 4 675,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 406,8

 1 407,9

 1 408,2

 1 410,7

 1 412,2

 1 413,8

DPH

135 654,0

 17 618,0

17 868,8

 16 195,7

16 315,3

 16 070,4

14 697,4

spotrebné dane

55 048,0

 4 786,0

 4 793,2

 4 807,2

 4 969,5

 5 059,3

 6 109,4

2. nedaňové

19 257,8

 2 632,0

 2 665,7

 2 747,6

 2 770,9

 2 833,7

 2 877,4

3. granty a transfery

43 206,7

 3 968,4

 4 240,6

 4 243,7

 4 367,9

 4 444,3

 4 782,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 3 804,3

 4 073,9

 4 073,9

 4 197,2

4 272,6

 4 600,1

Výdavky spolu

348 857,5

49 015,6

52 031,1

52 290,5

52 612,7

 53 048,1

53 874,4

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 45 903,6

48 767,7

 48 971,4

 49 236,5

49 479,2

50 197,3

kapitálové výdavky

38 252,9

 3 112,0

 3 263,4

 3 319,1

 3 376,2

 3 568,9

3 677,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -11 880,2

 -18 458,6

 -20 220,3

 -20 002,5

 -20 321,8

-20 848,0

Rozpočet 2007
Ukazovateľ
27.02.

28.02. 

   
Príjmy spolu

310 471,5

44 014,1

46 007,4

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

35 021,7

36 842,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

-1 596,0

 -1 496,1

daň z príjmov PO

49 538,0

5 155,5

 6 332,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

1 414,9

 1 416,0

DPH

135 654,0

21 377,0

21 856,6

spotrebné dane

55 048,0

8 521,3

 8 583,5

2. nedaňové

19 257,8

2 977,4

 3 041,0

3. granty a transfery

43 206,7

6 015,0

 6 124,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

5 830,5

 5 894,6

Výdavky spolu

348 857,5

54 208,5

54 536,8

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

50 472,5

 50 748,9

kapitálové výdavky

38 252,9

3 736,0

3 787,9

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-10 194,4

 -8 529,4

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov