Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Záchranné mechanizmy

Európsky nástroj finančnej stability (EFSF), tzv. dočasný euroval, je medzinárodná akciová spoločnosť, ktorú dňa 7.6.2010 založili členské štáty eurozóny s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu v Európe . Tá mala byť dosiahnutá poskytovaním finančnej pomoci krajinám eurozóny, ktoré stratili prístup k finančným trhom. EFSF si požičiava na finančných trhoch za zvýhodnených podmienok, nakoľko jej finančné záväzky sú priamo garantované jej akcionármi, t.j. členskými štátmi. Tieto finančné zdroje EFSF následne prepožičiava členskému štátu, ktorému bola pomoc schválená. EFSF od 1.7.2013 nemôže byť použitý na nové programy finančnej pomoci, nakoľko tieto aktivity od neho prebral Európsky mechanizmus pre stabilitu (European Stability Mechanism - ESM). Posledný program finančnej pomoci vypršal 30.6.2015. Z EFSF bola poskytnutá finančná pomoc nasledovným členským štátom eurozóny: Írsko, Portugalsko, Grécko.

Podrobnejšie informácie o EFSF

European Stability Mechanism (ESM/trvalý euroval)

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. trvalý euroval, je mechanizmus vytvorený dňa 8.10. 2010 členskými štátmi eurozóny s cieľom nahradiť svojho dočasného predchodcu – EFSF.

Cieľ ESM je rovnaký ako v prípade  EFSF. Hlavným rozdielom je skutočnosť, že ESM má k dispozícii vlastný kapitál, ktorý doňho vložili jeho členské štáty.

Z ESM bola poskytnutá finančná pomoc nasledovným členským štátom eurozóny: Španielsko, Cyprus, Grécko. 

Podrobnejšie informácie o ESM