Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2016

aktualizované dňa: 01. 07. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
01.06.16 02.06.16 03.06.16 06.06.16 07.06.16
Príjmy spolu 14 276 806 5 148 611 5 157 391 5 166 462 5 187 264 5 208 513
v tom:
1. daňové 10 993 837 4 239 398 4 247 060 4 255 458 4 275 755 4 296 403
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -100 825 -100 263 -94 044 -82 746 -70 077
daň z príjmov PO 2 825 628 1 255 575 1 257 584 1 257 780 1 259 168 1 258 711

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 86 658 86 867 86 934 87 366  87 474
DPH 5 647 430 2 061 182 2 065 799 2 067 533 2 074 476 2 082 553 
spotrebné dane 2 160 333 842 574 842 605 842 644 842 645 842 768
2. nedaňové 1 107 625 319 352 319 967 320 561 321 057 321 481
3. granty a transfery 2 175 344 589 861 590 364 590 443 590 452 590 629
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 585 708 586 168 586 168 586 168 586 168
Výdavky spolu 16 247 201 6 438 014 6 528 896 6 638 855 6 662 617 6 684 665
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 5 624 636 5 699 379 5 799 782 5 819 716 5 839 910
kapitálové výdavky 1 894 314 813 378 829 517 839 073 842 901 844 755
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 289 403 -1 371 505 -1 472 393 -1 475 353 -1 476 152
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
08.06.16 09.06.16 10.06.16 13.06.16 14.06.16
Príjmy spolu 14 276 806 5 264 439 5 301 833 5 340 962 5 396 970 5 494 496
v tom:
1. daňové 10 993 837 4 319 026 4 355 315 4 391 311 4 435 344 4 465 011
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -54 002 -24 346 995 20 604 39 171
daň z príjmov PO 2 825 628 1 259 946 1 261 332 1 259 704 1 262 216 1 263 893

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 87 759 87 892 93 786 94 288 96 173
DPH 5 647 430 2 087 383 2 092 348 2 096 138 2 117 355 2 124 634
spotrebné dane 2 160 333 842 833 842 772 842 752 842 773 842 860
2. nedaňové 1 107 625 323 686 324 543 327 671 332 313 332 951
3. granty a transfery 2 175 344 621 727 621 975 621 980 629 313 696 534
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 617 018 617 018 617 018 624 272 691 477
Výdavky spolu 16 247 201 6 768 350 6 852 936 6 921 988 6 944 876 6 982 338
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 5 916 938 5 992 625 6 025 565 6 047 401 6 060 623
kapitálové výdavky 1 894 314 851 412 860 311 896 423 897 475 921 715
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 503 911 -1 551 103 -1 581 026 -1 547 906 -1 487 842
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
15.06.16 16.06.16 17.06.16 20.06.16 21.06.16
Príjmy spolu 14 276 806 5 505 166 5 631 578 5 624 536 5 501 490 5 553 154
v tom:
1. daňové 10 993 837 4 469 741 4 490 660 4 478 292 4 349 415 4 382 073
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 51 734 58 151 60 940 -112 803 -110 893
daň z príjmov PO 2 825 628 1 267 102 1 270 601 1 269 210 1 276 028 1 281 714

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 98 895 99 731 99 762 99 777 99 884
DPH 5 647 430 2 110 385 2 120 542 2 106 389 2 144 210 2 163 198
spotrebné dane 2 160 333 843 107 843 125 843 303 843 366 849 028
2. nedaňové 1 107 625 333 407 334 292 337 788 339 926 358 923
3. granty a transfery 2 175 344 702 018 806 626 808 456 812 149 812 158
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 696 950 801 557 803 344 807 024 807 024
Výdavky spolu 16 247 201 7 037 979 7 102 617 7 113 347 7 191 221 7 208 009
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 6 111 784 6 167 131 6 174 320 6 241 687 6 248 270
kapitálové výdavky 1 894 314 926 195 935 486 939 027 949 534 959 739
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 532 813 -1 471 039 -1 488 811 -1 689 731 -1 654 855
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
22.06.16 23.06.16 24.06.16 27.06.16 28.06.16
Príjmy spolu 14 276 806 5 503 418 5 521 181 5 392 675 5 764 142 6 191 773
v tom:
1. daňové 10 993 837 4 329 784 4 343 517 4 213 550 4 581 120 5 007 331
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -108 467 -107 343 -105 023 -100 389 -94 420
daň z príjmov PO 2 825 628 1 290 155 1 303 829 1 318 666 1 344 828 1 396 385

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 99 912 99 974 100 028 100 097 100 121
DPH 5 647 430 2 098 703 2 096 270 1 940 649 2 180 032 2 475 636
spotrebné dane 2 160 333 849 964 850 867 858 819 955 198 1 027 058
2. nedaňové 1 107 625 359 800 363 470 364 934 368 747 370 150
3. granty a transfery 2 175 344 813 834 814 194 814 191 814 275 814 292
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 808 662 808 662 808 667 808 667 808 667
Výdavky spolu 16 247 201 7 217 157 7 238 816 7 252 431 7 266 759 7 276 567
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 6 253 283 6 270 533 6 279 762 6 288 825 6 293 799
kapitálové výdavky 1 894 314 963 874 968 283 972 669 977 934 982 768
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 713 739 -1 717 635 -1 859 756 -1 502 617 -1 084 794
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
29.06.16 30.06.16
Príjmy spolu 14 276 806 6 309 370 6 564 081
v tom:
1. daňové 10 993 837 5 107 459 5 358 103
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -86 348 -71 975
daň z príjmov PO 2 825 628 1 472 578 1 695 801

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 100 170 100 303
DPH 5 647 430 2 490 142 2 501 101
spotrebné dane 2 160 333 1 027 081 1 027 192
2. nedaňové 1 107 625 387 579 391 626
3. granty a transfery 2 175 344 814 332 814 352
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 808 681 808 681
Výdavky spolu 16 247 201 7 283 596 7 300 462
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 6 298 450 6 313 955
kapitálové výdavky 1 894 314 985 146 986 507
Schodok/Prebytok -1 970 395 -974 226 -736 381
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov