Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Medzinárodný menový fond (MMF)

Logo - Medzinárodný menový fond

Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund - IMF, www.imf.org) je medzinárodnou finančnou inštitúciou  so sídlom vo Washingtone, D.C. (USA), ktorej hlavnou úlohou a mandátom je zabezpečovanie stability medzinárodného menového a finančného systému prostredníctvom poskytovania pôžičiek a odbornej technickej asistencie. MMF má 189 členských krajín a SR je jeho členom od roku 1993.

SR sa ako člen MMF podieľa na financovaní jeho operácií prostredníctvom svojej členskej kvóty v MMF a bilaterálnej pôžičky v prospech MMF uzavretej do 2024. SR je taktiež pravidelne dvakrát ročne hodnotená zo strany MMF počas misií expertov MMF v SR zameraných na zhodnotenie aktuálneho makroekonomického a fiškálneho vývoja. Priebeh týchto misií zabezpečuje MF SR v spolupráci s NBS.

Guvernérom za SR v MMF a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu MMF, je guvernér NBS. Jeho alternátom je štátny tajomník MF SR. V rámci Výkonnej rady MMF, jeho hlavného operatívneho orgánu, je SR zastúpená prostredníctvom výkonného riaditeľa MMF za stredo a východoeurópsku konštituenciu a svojho zástupcu v tejto konštituencii.

Základnými funkciami MMF sú:

  • poskytovanie úverov na stabilizáciu makroekonomickej situácie cieľových krajín
  • asistencia pri ekonomických a štrukturálnych reformách
  • analýza globálnej ekonomiky (napr. formou pravidelnej publikácie správ World Economic Outlook, Regional Economic Outlook atď.) 

Dôležitým aspektom činnosti MMF sú taktiež pravidelné konzultácie ohľadom ekonomického vývoja členských krajín (tzv. „Article IV Consultations“). Zoznam hodnotení ekonomiky SR v rámci týchto konzultácií a iné informácie MMF o ekonomickom vývoji SR nájdete tu: www.imf.org/en/Countries/SVK

SR a MMF: www.imf.org/en/Countries/SVK
Konštituencie: www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
Riadiace orgány: www.imf.org/external/np/obp/orgcht.htm

Facebook Instagram LinkedIn Rss Twitter Youtube