Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základný bankový produkt a štandardný účet

Cieľom základného bankového produktu a platobného účtu so základnými funkciami je zlepšenie prístupu spotrebiteľov k finančným  službám. 

Základný bankový produkt zohľadňuje nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a poskytuje sa za 0 eur. Túto ponuku môžu využiť klienti - spotrebitelia, ktorých čistý mesačný príjem nie je vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy. Od 1. januára 2024 je minimálna mzda stanovená vo výške 750,- eur, tzn. čistý mesačný príjem nemôže presiahnuť 825,- eur (750,- eur x 1,1 = 825,- eur). Druhou podmienkou je, že klient nesmie mať žiaden ďalší platobný účet okrem termínovaného vkladu, osobitného účtu dlžníka, vkladnej knižky, sporiaceho účtu, či stavebného sporenia. Obe tieto podmienky preukáže čestným prehlásením. Klient, ak sa rozhodne pre tento typ účtu, môže na území Slovenskej republiky vkladať a vyberať peniaze v mene euro, a to v banke alebo na pobočke zahraničnej banky, rovnako tak aj v bankomatoch. Okrem toho môže vykonávať úhrady, vrátane trvalých príkazov a inkás. Zároveň je súčasťou základného bankového produktu aj elektronické bankovníctvo, teda internetbanking a vydanie medzinárodnej debetnej karty s jej obnovou po skončení jej platnosti.

Platobný účet so základnými funkciami – štandardný účet  je určený pre ľudí s  pobytom v Európskej únií. Pri tomto účte nerozhoduje výška príjmu, je teda určený naozaj pre každého. Podmienkou je, že klient - spotrebiteľ nesmie mať žiadny iný bežný účet, môže mať ale vkladné knižky či sporiace účty, rovnako ako pri základom bankovom produkte. Obsahom tohto účtu sú platobné operácie v neobmedzenom rozsahu, kedy je možné vkladať a vyberať peniaze v mene euro, a to v pobočke banky, rovnako ako aj prostredníctvom bankomatov. Tento účet umožňuje výber hotovosti v mene euro aj v rámci konsolidovaného celku v zahraničí (materská banka a jej dcérske spoločnosti). Inak povedané, ak ste na dovolenke v zahraničí, a v tejto krajine je sesterská banka vašej banky, z jej bankomatov si môžete vyberať eurá bez poplatku. Štandardný účet rovnako ponúka aj neobmedzené pohyby na účte, vrátane trvalých príkazov a inkás. Taktiež je súčasťou elektronické bankovníctvo, či platby prostredníctvom medzinárodnej debetnej karty a obnova tejto karty po skončení jej platnosti. Cena tohto účtu je maximálne 3 eurá. 

Podrobnosti o tom, čo všetko tieto produkty obsahujú sú upravené vo vyhláškach ministerstva financií.