Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy

Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje Ministerstvo financií SR na základe § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia sa konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy zostavuje na základe konsolidovaných účtovných závierok správcov kapitol štátneho rozpočtu a individuálnych účtovných závierok tých správcov kapitol štátneho rozpočtu, ktorí nemajú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy je účtovnou závierkou za všetky štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, zostavená po eliminácii identifikovaných vzájomných vzťahov v rámci konsolidovaného celku.

Konsolidovaná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk pod IČO Ministerstva financií SR.