Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2009

aktualizované dňa: 01. 10. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
02.09.09 03.09.09 04.09.09 07.09.09 08.09.09
Príjmy spolu 13 115 869 6 483 900 6 497 210 6 503 052 6 520 622 6 543 325
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 089 218 5 098 508 5 102 001 5 115 582 5 131 816
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -68 280 -64 444 -59 217 -51 100 -41 321
daň z príjmov PO 2 454 941 1 519 113 1 520 790 1 521 722 1 522 650 1 523 554

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 109 898 109 912 110 093 110 120 110 321
DPH 4 959 899 2 256 053 2 259 592 2 256 602 2 260 953 2 266 199
spotrebné dane 2 071 933 1 253 012 1 253 230 1 253 369 1 253 533 1 253 627
2. nedaňové 894 195 545 915 549 894 551 675 553 010 554 825
3. granty a transfery 2 335 998 848 767 848 808 849 376 852 030 856 684
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 518 259 518 259 518 772 521 365 525 913
Výdavky spolu 14 125 291 7 941 542 7 983 051 8 030 847 8 063 815 8 100 981
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 7 058 581 7 079 738 7 112 935 7 138 271 7 173 032
kapitálové výdavky 2 227 155 882 961 903 313 917 912 925 544 927 949
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 457 642 -1 485 841 -1 527 795 -1 543 193 -1 557 656
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
09.09.09 10.09.09 11.09.09 14.09.09 16.09.09
Príjmy spolu 13 115 869 6 568 921 6 593 593 6 588 333 6 655 452 6 673 586
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 155 278 5 175 965 5 169 900 5 227 609 5 241 875
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -23 648 -11 904 2 116 16 529 24 631
daň z príjmov PO 2 454 941 1 523 298 1 524 143 1 524 891 1 525 988 1 527 200

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 110 653 110 998 112 739 113 363 117 063
DPH 4 959 899 2 271 840 2 279 499 2 256 931 2 298 431 2 297 059
spotrebné dane 2 071 933 1 253 687 1 253 775 1 253 759 1 253 807 1 254 336
2. nedaňové 894 195 556 915 558 629 559 262 568 505 572 266
3. granty a transfery 2 335 998 856 728 858 999 859 171 859 338 859 445
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 525 913 527 964 528 058 528 223 528 223
Výdavky spolu 14 125 291 8 189 646 8 224 397 8 253 478 8 358 792 8 415 505
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 7 258 525 7 284 697 7 308 018 7 407 883 7 458 757
kapitálové výdavky 2 227 155 931 121 939 700 945 460 950 909 956 748
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 620 725 -1 630 804 -1 665 145 -1 703 340 -1 741 919
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
17.09.09 18.09.09 21.09.09 22.09.09 23.09.09
Príjmy spolu 13 115 869 6 686 670 6 556 535 6 590 553 6 589 358 6 580 671
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 251 098 5 118 210 5 150 118 5 146 608 5 136 291
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 28 006 -80 943 -78 265 -76 488 -74 249
daň z príjmov PO 2 454 941 1 528 672 1 529 373 1 533 572 1 535 373 1 538 287

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 118 917 118 958 119 006 119 033 119 068
DPH 4 959 899 2 299 601 2 274 871 2 299 770 2 292 297 2 276 915
spotrebné dane 2 071 933 1 254 324 1 254 360 1 254 439 1 254 780 1 254 647
2. nedaňové 894 195 573 395 575 211 577 147 579 253 580 839
3. granty a transfery 2 335 998 862 177 863 114 863 288 863 497 863 541
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 530 942 531 758 531 926 532 041 532 041
Výdavky spolu 14 125 291 8 433 138 8 450 832 8 479 443 8 487 337 8 496 645
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 7 469 468 7 483 782 7 500 104 7 506 139 7 513 345
kapitálové výdavky 2 227 155 963 670 967 050  979 339 981 198 983 300
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 746 468 -1 894 297 -1 888 890 -1 897 979 -1 915 974
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
24.09.09 25.09.09 28.09.09 29.09.09 30.09.09
Príjmy spolu 13 115 869 6 457 732 6 760 888 7 126 399 7 177 292 7 247 889
v tom:
1. daňové 9 885 676 5 011 438 5 246 030 5 609 049 5 658 021 5 717 280
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -72 745 -69 605 -66 227 -62 287 -57 084
daň z príjmov PO 2 454 941 1 543 190 1 549 184 1 562 630 1 577 825 1 627 683

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 119 120 119 226 119 257 119 281 119 314
DPH 4 959 899 2 138 157 2 337 231 2 588 034 2 617 719 2 621 786
spotrebné dane 2 071 933 1 262 080 1 288 345 1 383 688 1 383 804 1 383 893
2. nedaňové 894 195 582 727 584 792 587 065 587 9767 591 769
3. granty a transfery 2 335 998 863 567 930 066 930 285 931 294 938 840
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 532 041 598 478 598 672 599 610 604 949
Výdavky spolu 14 125 291 8 524 970 8 545 240 8 558 222 8 576 757 8 608 076
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 7 532 125 7 541 370 7 548 362 7 558 787 7 564 285
kapitálové výdavky 2 227 155 992 845 1 003 870 1 009 860 1 017 970 1 043 791
Schodok/Prebytok -1 009 422 -2 067 238 -1 784 352 -1 431 823 -1 399 465 -1 360 187
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov