Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

adresa:
IČO:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
Zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
48259071
info@restrukturalizacna.sk
www.restrukturalizacna.sk
Ing. Marius Hričovský - konateľ
Mgr. Martin Peter - predseda dozornej rady, JUDr. Martin Dziak - člen dozornej rady

Pôsobnosť

Spoločnosť bola založená Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky dňa 20.7.2015, na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2015 Z. z. zo dňa 8.7.2015 na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 29. júla 2015.