Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vyhlášky k spotrebným daniam

Spotrebná daň z minerálneho oleja

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z. z 11. decembra 2020, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 537/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/2017 Z. z. z 8. marca 2017, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2015 Z. z. zo 7. októbra 2015, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 100/2019 Z. z. z 15. apríla 2019 o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov

Spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/2019 Z. z. zo 16. októbra 2019, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu