Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2010

aktualizované dňa: 01. 12. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
02.11.10 03.11.10 04.11.10 05.11.10 08.11.10
Príjmy spolu 12 530 994 8 549 723 8 588 277 8 600 645 8 612 132 8 631 337
v tom:
1. daňové 8 619 969 6 542 752 6 579 169 6 589 469 6 596 575 6 613 825
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 65 887 70 645 74 678 82 427 94 483
daň z príjmov PO 1 779 888 997 796 1 014 027 1 014 397 1 014 674 1 014 924

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 130 935 131 068 131 127 131 220 131 715
DPH 4 504 367 3 706 049 3 721 324 3 727 052 3 725 998 3 730 418
spotrebné dane 1 992 688 1 613 346 1 613 359 1 613 462 1 613 498 1 613 518
2. nedaňové 626 709 597 146 599 144 600 278 603 618 604 540
3. granty a transfery 3 284 316 1 409 825 1 409 964 1 410 898 1 411 938 1 412 973
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 015 336 1 015 344 1 015 386 1 016 260 1 016 301
Výdavky spolu 16 277 000 12 194 313 12 245 015 12 280 835 12 310 363 12 363 540
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 10 575 167 10 612 938 10 640 250 10 662 805 10 708 265
kapitálové výdavky 2 429 730 1 619 146 1 632 077 1 640 585 1 647 558 1 655 275
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 644 590 -3 656 738 -3 679 990 -3 698 231 -3 732 203
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
09.11.10 10.11.10 11.11.10 12.11.10 15.11.10
Príjmy spolu 12 530 994 8 672 007 8 696 701 8 729 308 8 621 591 8 828 307
v tom:
1. daňové 8 619 969 6 653 404 6 669 676 6 687 147 6 561 656 6 583 935
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 112 170 126 387 138 716 26 523 38 449
daň z príjmov PO 1 779 888 1 016 292 1 016 488 1 016 773 1 017 176 1 017 426

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 132 887 133 229 133 902 134 878 137 474
DPH 4 504 367 3 749 745 3 751 165 3 755 091 3 740 307 3 747 740
spotrebné dane 1 992 688 1 613 538 1 613 603 1 613 875 1 613 973 1 614 048
2. nedaňové 626 709 605 592 611 863 613 277 614 000 622 421
3. granty a transfery 3 284 316 1 413 011 1 415 162 1 428 884 1 445 935 1 621 951
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 016 301 1 018 407 1 031 807 1 048 809 1 069 864
Výdavky spolu 16 277 000 12 473 430 12 513 430 12 543 930 12 655 079 12 725 896
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 10 779 699 10 819 059 10 841 627 10 949 542 11 015 873
kapitálové výdavky 2 429 730 1 693 731 1 694 371 1 702 303 1 705 537 1 710 023
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 801 423 -3 816 729 -3 814 622 -4 033 488 -3 897 589
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
16.11.10 18.11.10 19.11.10 22.11.10 23.11.10
Príjmy spolu 12 530 994 8 860 665 8 909 411 8 873 443 8 909 963 8 919 994
v tom:
1. daňové 8 619 969 6 598 947 6 644 336 6 605 989 6 641 871 6 640 215
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 46 184 48 444 50 501 52 533 54 534
daň z príjmov PO 1 779 888 1 017 781 1 018 106 1 018 877 1 019 843 1 021 260

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 139 362 139 494 139 524 139 629 139 646
DPH 4 504 367 3 748 543 3 791 166 3 749 844 3 782 193 3 776 619
spotrebné dane 1 992 688 1 614 131 1 614 172 1 614 289 1 614 717 1 615 186
2. nedaňové 626 709 623 447 624 393 626 592 627 056 628 401
3. granty a transfery 3 284 316 1 638 271 1 640 682 1 640 862 1 641 036 1 651 378
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 081 861 1 084 132 1 084 132 1 084 132 1 084 313
Výdavky spolu 16 277 000 12 767 813 12 783 985 12 803 205 12 856 325 12 878 600
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 11 036 449 11 047 308 11 057 483 11 106 791 11 114 341
kapitálové výdavky 2 429 730 1 731 364 1 736 677 1 745 722 1 749 534 1 764 259
Schodok/Prebytok -3 746 006 -3 907 148 -3 874 573 -3 929 762 -3 946 362 -3 958 606
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
24.11.10 25.11.10 26.11.10 29.11.10 30.11.10
Príjmy spolu 12 530 994 8 763 804 8 981 061 9 415 902 9 443 766 9 526 935
v tom:
1. daňové 8 619 969 6 480 805 6 681 021 7 114 783 7 142 093 7 190 830
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 56 421 60 182 61 741 63 551 68 121
daň z príjmov PO 1 779 888 1 025 252 1 030 691 1 042 561 1 049 126 1 092 766

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 139 656 139 687 139 814 139 854 139 907
DPH 4 504 367 3 599 610 3 763 417 4 058 463 4 077 353 4 077 708
spotrebné dane 1 992 688 1 626 889 1 654 060 1 779 217 1 779 217 1 779 326
2. nedaňové 626 709 631 564 639 945 640 950 641 549 642 872
3. granty a transfery 3 284 316 1 651 435 1 660 095 1 660 169 1 660 124 1 693 233
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 1 084 313 1 092 898 1 092 898 1 092 898 1 125 863
Výdavky spolu 16 277 000 12 891 664 12 916 134 12 929 836 12 953 185 13 037 930
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 11 119 803 11 128 254 11 137 284 11 147 301 11 216 430
kapitálové výdavky 2 429 730 1 771 861 1 787 880 1 792 552 1 805 884 1 821 500
Schodok/Prebytok -3 746 006 -4 127 860 -3 935 073 -3 513 934 -3 509 419 -3 510 995
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov