Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Špeciálny štandard

Počas finančných kríz v 90. rokoch minulého storočia mohli nedostatky pri zverejňovaní údajov prispieť k odkladaniu preventívnych alebo nápravných opatrení, ktoré by inak mohli zmierniť hospodárske dôsledky následného vývoja. V reakcii na potrebu transparentného zverejňovania údajov zaviedol Medzinárodný menový fond (MMF) dva štandardy transparentnosti údajov. V roku 1996 Špeciálny štandard zverejňovania údajov (Special Data Dissemination Standard – SDDS), v roku 1997 Všeobecný systém zverejňovania údajov (General Data Dissemination Standard - GDDS). Iniciatíva sa podieľala na zlepšení obsahu, kvality a aktuálnosti národných údajov prístupných verejnosti.

Slovenská republika pristúpila k Špeciálnemu štandardu zverejňovania údajov v roku 1998. Od tohto obdobia Ministerstvo financií SR (ako aj Štatistický úrad SR a Národná banka Slovenska) pravidelne zverejňuje údaje v kvalite a rozsahu, ktorý požaduje tento štandard. Zároveň je publikovaný kalendár, na základe ktorého sú jednotlivé údajové kategórie zverejňované. Údaje sa zverejňujú simultánne aj na stránke MF SR a na tzv. národnej sumárnej stránke na portáli Štatistického úradu SR http://mmf.statistics.sk/sdmx/en. 

Údajová databáza ostatných krajín je dostupná na stránke MMF https://dsbb.imf.org/