Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Finančná štatistika verejnej správy

Ministerstvo financií SR spracováva pre národné a medzinárodné účely finančnej štatistiky množstvo údajov o príjmoch, výdavkoch, a dlhu verejnej správy. Verejnú správu SR tvorí približne 8 000 organizácií - účtovných jednotiek rôznych právnych foriem. Požiadavky na predkladanie údajov od subjektov verejnej správy sú definované príslušnou národnou legislatívou ako aj legislatívou EÚ.

Pre účely medzinárodného porovnávania sa zverejňujú údaje v tzv. špeciálnom štandarde resp. v štandarde SDDS Plus. Ďalšie požiadavky na údaje sú definované napr. Smernicou 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov EÚ.