Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dotačný systém

Ministerstvo financií Slovenskej republiky používa informačný systém pre správu dotácií eGRANT www.egrant.mfsr.sk , ktorý umožňuje registráciu žiadateľa o dotáciu, elektronické vypĺňanie a podávanie formulárov žiadostí  o dotáciu vrátane ich príloh, ich evidenciu, následné spracovanie, kontrolu a vyhodnotenie zadaných údajov/žiadostí, odborné hodnotenie, spracovanie štatistík, monitoring činností, generovanie zmlúv podľa šablóny, ich evidenciu, elektronickú komunikáciu so žiadateľom a prijímanie správ a vyúčtovania zo strany prijímateľa.

Prelinkovanie na dotačný systém