Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2013

aktualizované dňa: 02. 09. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
01.08.13 02.08.13 05.08.13 06.08.13 07.08.13
Príjmy spolu 13 916 196 6 240 458 6 247 889 6 261 334 6 276 266 6 295 901
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 117 615 5 123 387 5 135 353 5 149 332 5 164 987
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 61 123 65 291 71 268 78 803 90 568
daň z príjmov PO 1 943 302 1 240 425 1 240 247 1 240 344 1 241 335 1 241 636

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 113 586 113 723 113 802 113 912 114 183
DPH 4 462 971 2 594 694 2 596 338 2 602 170 2 607 476 2 610 739
spotrebné dane 2 018 465 1 092 033 1 092 032 1 092 010 1 092 047 1 092 098
2. nedaňové 984 666 436 386 437 203 438 331 438 943 440 219
3. granty a transfery 4 019 494 686 457 687 299 687 650 687 991 690 695
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 687 630 668 470 668 748 668 748 671 316
Výdavky spolu 17 001 505 8 145 809 8 216 771 8 235 026 8 277 085 8 312 958
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 7 507 100 7 564 114 7 580 869 7 603 106 7 633 595
kapitálové výdavky 2 946 293 638 709 652 657 654 157 673 979 679 363
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 905 351 -1 968 882 -1 973 692 -2 000 819 -2 017 057
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
08.08.13 09.08.13 12.08.13 13.08.13 14.08.13
Príjmy spolu 13 916 196 6 317 982 6 346 576 6 389 882 6 433 144 6 459 888
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 185 592 5 198 600 5 241 182 5 264 558 5 278 680
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 108 972 128 997 146 972 162 981 173 024
daň z príjmov PO 1 943 302 1 240 527 1 240 924 1 241 509 1 242 248 1 242 954

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 114 929 115 059 115 876 118 171 118 589
DPH 4 462 971 2 613 350 2 605 842 2 626 821 2 630 825 2 633 475
spotrebné dane 2 018 465 1 092 047 1 092 011 1 092 085 1 092 411 1 092 715
2. nedaňové 984 666 441 465 443 156 443 863 448 929 450 447
3. granty a transfery 4 019 494 690 925 704 820 704 837 719 657 730 761
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 671 538 685 408 685 408 699 184 710 284
Výdavky spolu 17 001 505 8 407 412 8 508 917 8 516 100 8 548 864 8 570 946
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 7 722 276 7 810 581 7 814 503 7 841 193  7 861 380
kapitálové výdavky 2 946 293 685 136 698 336 701 597 707 671 709 566
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 089 430 -2 162 341 -2 126 218 -2 115 720 -2 111 058
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
15.08.13 16.08.13 19.08.13 20.08.13 21.08.13
Príjmy spolu 13 916 196 6 477 275 6 412 118 6 431 585 6 370 635 6 382 320
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 294 588 5 215 321 5 229 371 5 167 876 5 175 196
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 182 227 188 764 191 730 57 654 59 872
daň z príjmov PO 1 943 302 1 243 893 1 244 974 1 246 121 1 247 888 1 250 322

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 119 452 123 195 123 331 123 364 123 707
DPH 4 462 971 2 638 338 2 547 676 2 557 400 2 628 150 2 630 330
spotrebné dane 2 018 465 1 092 754 1 092 783 1 092 857 1 092 886 1 093 024
2. nedaňové 984 666 451 892 460 322 465 727 466 243 470 309
3. granty a transfery 4 019 494 730 795 736 475 736 487 736 516 736 815
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 710 284 715 670 715 670 715 670 715 869
Výdavky spolu

17 001 505  

8 716 235 8 736 746 8 758 631 8 773 477 8 804 868
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 7 987 873 8 006 920 8 016 102  8 025 552 8 032 045
kapitálové výdavky 2 946 293 728 362 729 826 742 529 747 925 772 823
Schodok/Prebytok

-3 085 309

 

-2 238 960

 

-2 324 628

 

-2 327 046

 

-2 402 842

 

-2 422 548

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
22.08.13 23.08.13 26.08.13 27.08.13 28.08.13
Príjmy spolu

13 916 196 

6 376 821 6 187 252 6 453 974 6 853 598 6 902 448
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 164 378 4 971 308 5 231 658 5 627 633 5 661 931
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 61 842 63 371 65 718 68 270 70 527
daň z príjmov PO 1 943 302 1 252 780 1 257 464 1 265 719 1 276 505 1 293 134

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 123 829 123 859 123 870 124 024 124 150
DPH 4 462 971 2 611 844 2 401 530 2 616 478 2 862 050 2 877 126
spotrebné dane 2 018 465 1 096 141 1 107 138 1 141 918 1 278 827 1 279 031
2. nedaňové 984 666 475 552 479 004 480 336 482 884 490 644
3. granty a transfery 4 019 494 736 891 736 940 741 980 743 081 749 873
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 715 869 715 904 720 901 721 978 728 709

Výdavky spolu

17 001 505

 

 

8 824 626

 

 

8 834 315

 

 

8 846 773

 

 

8 852 940

 

 

8 860 316
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 8 037 561 8 047 465  8 052 774 8 056 396 8 060 098
kapitálové výdavky 2 946 293 787 065 786 850 793 999 796 544 800 218

Schodok/Prebytok

 

 

-3 085 309

 

 

 

-2 447 805

 

 

-2 647 063

 

 

-2 392 799

 

 

 

-1 999 342

 

 

 

-1 957 868
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
31.08.13
Príjmy spolu 13 916 196 6 973 886
v tom:
1. daňové 8 912 036 5 701 707
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 75 121
daň z príjmov PO 1 943 302 1 321 276

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 124 245
DPH 4 462 971 2 883 539
spotrebné dane 2 018 465
2. nedaňové 984 666 503 967
3. granty a transfery 4 019 494 768 212
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 747 045
Výdavky spolu

17 001 505

 

8 890 495
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 8 088 407
kapitálové výdavky 2 946 293 802 088
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 916 609
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov