Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenia k postupom účtovania pre obce, VÚC a ich ROPO

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 Od 1.1. 2023 nové postupy účtovania určené pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ustanovené  Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 12. decembra 2022  č. MF/14454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. 

Metodické usmernenia pre obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie vydané od 1.1.2023. 

  • + MU pre obce, VUC a ROPO samosprávy (od 2023)

Metodické usmernenia platné do roku 2022 nájdete v ,,Archíve" usmernení pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy.