Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2007

aktualizované dňa: 01. 10. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

03.09.

04.09. 

05.09. 

06.09. 

07.09. 

10.09. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

207 191,7

207 828,5

208 330,4

208 750,1

209 407,8

209 023,8

v tom:
1. daňové

248 007,0

165 847,4

166 455,9

166 738,4

167 129,5

 167 761,2

 167 100,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

8,2

 136,5

 279,6

 545,8

 994,6

 1 424,9

daň z príjmov PO

49 538,0

 39 858,5

 39 891,2

 39 908,5

 39 924,4

 39 933,0

 39 950,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 968,0

 3 970,5

 3 972,3

 3 974,6

 3 976,1

 3 977,0

DPH

135 654,0

 85 497,7

85 936,7

86 051,2

 86 155,2

86 318,8

 85 208,9

spotrebné dane

55 048,0

35 827,7

35 833,5

 35 839,2

35 842,0

 35 851,0

 35 851,8

2. nedaňové

19 257,8

 14 245,8

 14 272,4

 14 343,2

 14 364,8

 14 390,2

 14 657,6

3. granty a transfery

43 206,7

 27 098,5

 27 100,2

27 248,8

 27 255,8

 27 256,4

 27 265,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 13 862,4

 13 862,4

 13 977,9

13 984,4

13 984,4

 13 986,4

Výdavky spolu

348 857,5

211 257,3

212 222,2

 213 972,7

215 451,3

217 349,0

218 628,9

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

189 385,3

190 293,3

191 958,0

193 406,0

195 253,9

 196 405,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 21 872,0

21 928,9

22 014,7

 22 045,3

22 095,1

 22 223,9

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -4 065,6

-4 393,7

 -5 642,3

-6 701,2

 -7 941,2

 -9 605,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

11.09.

12.09. 

13.09. 

14.09. 

17.09. 

18.09. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

209 575,1

210 288,7

211 775,7

211 663,2

212 272,1

212 872,2

v tom:
1. daňové

248 007,0

 167 600,6

 168 110,6

 169 235,3

 169 085,1

 169 613,5

170 110,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 1 766,9

 2 145,3

 2 434,5

 2 648,3

 2 859,9

 2 969,2

daň z príjmov PO

49 538,0

 39 966,4

 39 975,7

 39 987,1

 39 980,7

 39 988,0

 40 009,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 3 987,0

 4 069,6

 4 100,7

 4 195,1

 4 275,4

 4 439,7

DPH

135 654,0

 85 341,2

85 380,3

 86 173,8

 85 714,3

85 852,9

 86 044,1

spotrebné dane

55 048,0

 35 851,0

 35 851,5

 35 850,7

 35 859,0

 35 860,1

 35 870,0

2. nedaňové

19 257,8

 14 695,4

 14 895,7

 15 240,4

 15 252,9

 15 273,3

 15 299,5

3. granty a transfery

43 206,7

 27 279,1

 27 282,4

 27 300,0

 27 325,2

 27 385,3

 27 462,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 13 988,3

 13 988,3

 14 004,4

 14 018,7

 14 078,4

 14 151,7

Výdavky spolu

348 857,5

219 143,6

 219 606,3

220 867,8

222 993,4

223 990,2

224 683,6

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 196 893,3

 197 320,1

 198 405,8

 199 846,5

200 754,1

 201 024,5

kapitálové výdavky

38 252,9

 22 250,3

 22 286,2

 22 462,0

 23 146,9

23 236,1

 23 659,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -9 568,5

 -9 317,6

 -9 092,1

 -11 330,2

 -11 718,1

 -11 811,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

19.09.

20.09. 

21.09. 

24.09. 

25.09. 

26.09. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

213 132,6

210 117,1

209 895,8

208 942,1

215 112,9

224 201,6

v tom:
1. daňové

248 007,0

 170 180,4

 167 099,8

 166 855,3

 165 716,0

 171 796,4

 180 579,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 026,8

 -279,0

 -220,7

 -134,6

 -55,3

 39,2

daň z príjmov PO

49 538,0

 40 022,9

 40 076,0

40 124,2

 40 188,4

 40 376,5

 40 750,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 440,6

 4 445,5

 4 447,2

 4 453,5

 4 455,0

 4 455,6

DPH

135 654,0

 86 038,4

 86 198,0

 85 832,8

84 481,8

89 559,6

 93 794,3

spotrebné dane

55 048,0

 35 873,2

 35 880,3

 35 892,4

 35 947,6

 36 681,0

 40 759,7

2. nedaňové

19 257,8

 15 486,3

 15 510,4

 15 532,8

 15 717,5

 15 802,5

 15 921,4

3. granty a transfery

43 206,7

 27 465,9

 27 506,9

 27 507,7

 27 508,6

 27 514,0

 27 701,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 14 154,3

 14 179,4

14 179,4

 14 179,4

 14 179,4

 14 287,4

Výdavky spolu

348 857,5

226 350,1

226 608,7

227 154,5

227 375,8

227 605,9

 228 141,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 202 574,7

 202 813,0

 203 198,1

 203 529,3

 203 507,7

 203 781,3

kapitálové výdavky

38 252,9

 23 775,4

 23 795,7

 23 956,4

 23 846,5

 24 098,2

 24 360,2

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -13 217,5

 -16 491,6

-17 258,7 

 -18 433,6

 -12 493,0

 -3 939,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

27.09.

28.09. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

225 069,0

228 545,0

 

 

 

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

181 391,3

 182 735,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 169,1

 311,8

daň z príjmov PO

49 538,0

 41 029,9

 41 593,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 4 457,1

 4 458,1

DPH

135 654,0

94 192,3

94 625,1

spotrebné dane

55 048,0

 40 763,0

 40 966,3

2. nedaňové

19 257,8

 15 929,3

 15 944,6

3. granty a transfery

43 206,7

 27 748,4

 29 864,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 14 333,2

 14 546,1

Výdavky spolu

348 857,5

228 659,7

229 159,5

 

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 204 020,9

 204 281,4

kapitálové výdavky

38 252,9

 24 638,8

 24 878,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -3 590,7

 -614,5

 

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov