Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2009

aktualizované dňa: 04. 01. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
01.12.09 02.12.09 03.12.09 04.12.09 07.12.09
Príjmy spolu 10 971 204 9 333 238 9 500 932 9 542 551  9 557 335 9 611 933
v tom:
1. daňové 7 870 610 7 281 464 7 290 001 7 299 399 7 310 044 7 327 982
z toho:
daň z príjmov FO 38 918 -41 010 -37 880 -31 713 -21 698 -9 566
daň z príjmov PO 2 077 527 1 964 457 1 965 976 1 966 946 1 967 157 1 967 481

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

152 649 143 751 143 884 144 032 144 132 144 153
DPH 3 715 414 3 505 419 3 509 038 3 511 094 3 511 356 3 516 743
spotrebné dane 1 829 166 1 682 325 1 682 427 1 682 449 1 682 490 1 682 557
2. nedaňové 676 188 697 262 698 945 703 271 704 161 705 397
3. granty a transfery 2 424 406 1 354 512 1 511 986 1 539 981 1 543 130 1 578 554
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 765 448 922 817 950 664 953 087 987 533
Výdavky spolu 14 125 291 11 149 569 11 212 039 11 260 792 11 337 854 11 400 548
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 9 501 251 9 554 922 9 582 700 9 640 158 9 682 109
kapitálové výdavky 2 227 155 1 648 318 1 657 117 1 678 092 1 697 696 1 718 439
Schodok/Prebytok -3 154 087 -1 816 331 -1 711 107 -1 718 141 -1 780 519 -1 788 615
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
08.12.09 09.12.09 10.12.09 11.12.09 14.12.09
Príjmy spolu 10 971 204 9 670 836 9 699 806 9 719 036 9 742 816 9 808 269
v tom:
1. daňové 7 870 610 7 350 559 7 375 877 7 392 046 7 398 817 7 454 018
z toho:
daň z príjmov FO 38 918 6 151 28 205 46 737 63 348 81 530
daň z príjmov PO 2 077 527 1 968 388 1 969 158 1 969 267 1 969 888 1 971 299

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

152 649 144 205 144 783 145 540 146 988 147 837
DPH 3 715 414 3 522 606 3 524 423 3 521 138 3 509 039 3 543 712
spotrebné dane 1 829 166 965 317 1 682 703 1 682 750 1 682 934 1 683 008
2. nedaňové 676 188 706 190 708 158 710 543 711 595 719 957
3. granty a transfery 2 424 406 1 614 087 1 615 771 1 616 447 1 632 404 1 634 294
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 1 022 916 1 022 444 1 024 444 1 032 233 1 032 233
Výdavky spolu 14 125 291 11 537 891 11 756 829 11 997 835 12 269 867 12 404 732
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 9 754 912 9 934 835 10 146 678 10 408 835 10 536 671
kapitálové výdavky 2 227 155 1 782 979 1 821 994 1 851 157 1 861 032 1 868 061
Schodok/Prebytok -3 154 087 -1 867 055 -2 057 023 -2 278 799 -2 527 051 -2 596 463
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
15.12.09 16.12.09 17.12.09 18.12.09 21.12.09
Príjmy spolu 10 971 204  9 865 312 9 882 722 9 906 055 9 846 468 9 886 156
v tom:
1. daňové 7 870 610 7 502 548 7 516 989 7 530 445 7 428 587 7 465 111
z toho:
daň z príjmov FO 38 918 91 048 99 440 102 395 -8 539 -3 831
daň z príjmov PO 2 077 527 1 972 893 1 974 687 1 976 708 1 984 805 1 989 958

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

152 649 151 790 154 412 154 601 154 667 154 716
DPH 3 715 414 3 573 810 3 575 663 3 583 849 3 584 570 3 610
spotrebné dane 1 829 166 1 683 940 1 683 708 1 683 797 1 683 984 1 684 267
2. nedaňové 676 188 728 075 796 213 803 686 806 187 808 292
3. granty a transfery 2 424 406 1 634 689 1 569 520 1 571 924 1 611 694 1 612 753
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 1 032 431 967 083 967 083 1 006 367 1 006 440
Výdavky spolu 14 125 291 12 490 815 12 550 061 12 594 183 12 705 270 12 776 687
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 10 603 507 10 635 177 10 669 734 10 743 291 10 795 759
kapitálové výdavky 2 227 155 1 887 308 1 914 884 1 924 449 1 961 979 1 980 928
Schodok/Prebytok -3 154 087 -2 625 503 -2 667 339 -2 688 128 -2 858 802 -2 890 531
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
22.12.09 23.12.09 28.12.09 29.12.09 30.12.09
Príjmy spolu 10 971 204  10 030 657 9 888 975 10 109 645 10 421 550 10 471 249
v tom:
1. daňové 7 870 610 7 527 878 7 384 336 7 600 516 7 910 559 7 958 803
z toho:
daň z príjmov FO 38 918 1 093 5 794 10 196 17 110 22 477
daň z príjmov PO 2 077 527 1 998 522 2 008 475 2 019 204 2 039 153 2 072 127

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

152 649 154 819 154 901 155 212 155 501 155 616
DPH 3 715 414 3 654 247 3 481 440 3 654 959 3 833 636 3 843 813
spotrebné dane 1 829 166 1 690 082 1 704 603 1 731 806 1 836 008 1 835 609
2. nedaňové 676 188 815 391 817 211 821 562 823 246 824 679
3. granty a transfery 2 424 406 1 687 388 1 687 428 1 687 567 1 687 745 1 687 767
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 1 080 896 1 080 896 1 080 896 1 080 896 1 080 896
Výdavky spolu 14 125 291 12 920 985 12 982 310 13 071 150 13 179 923 13 251 085
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 10 860 147 10 905 983 10 962 469 11 046 147 11 109 446
kapitálové výdavky 2 227 155 2 060 838 2 076 327 2 108 681 2 133 776 2 141 639
Schodok/Prebytok -3 154 087 -2 890 328 -3 093 335 -2 961 505 -2 758 373 -2 779 836
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
31.12.09
Príjmy spolu 10 971 204  10 540 796
v tom:
1. daňové 7 870 610 8 024 935
z toho:
daň z príjmov FO 38 918 28 617
daň z príjmov PO 2 077 527 2 129 606

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

152 649 155 779
DPH 3 715 414 3 846 378
spotrebné dane 1 829 166 1 835 376
2. nedaňové 676 188 828 187 
3. granty a transfery 2 424 406 1 687 674
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 1 080 896
Výdavky spolu 14 125 291 13 332 047
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 11 172 940
kapitálové výdavky 2 227 155 2 159 107
Schodok/Prebytok -3 154 087 -2 791 251
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov