Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2013

aktualizované dňa: 01. 02. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
02.01.13 03.01.13 04.01.13 07.01.13 08.01.13
Príjmy spolu 13 916 196 34 253 53 607 -1 464 12 417 29 611
v tom:
1. daňové 8 912 036 33 772 52 860 -2 524 10 847 26 862
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 3 552 10 194 17 405 27 481 43 771
daň z príjmov PO 1 943 302 19 860 21 189 21 571 22 304 23 013

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 105 333 464 660 2 724
DPH 4 462 971 10 151 19 134 -45 191 -42 920 -46 022
spotrebné dane 2 018 465 101 2 003 3 216 3 308 3 359
2. nedaňové 984 666 361 617 929 1 427 2 585
3. granty a transfery 4 019 494 120 130 131 143 164
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 001 505 244 449 304 708 307 111 340 834 341 595
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 244 449 304 706 307 095 340 815 341 573
kapitálové výdavky 2 946 293 2 16 19 22
Schodok/Prebytok -3 085 309 -210 196 -251 101 -308 575 -328 417 -311 984
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
09.01.13 10.01.13 11.01.13 14.01.13
Príjmy spolu 13 916 196 -32 492 -29 851 -3 815 26 971
v tom:
1. daňové 8 912 036 -35 936 -35 303 -11 082 18 270
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 63 339 80 900 102 771 123 056
daň z príjmov PO 1 943 302 23 738 23 656 23 768 24 002

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 6 550 6 767 8 289 9 808
DPH 4 462 971 -133 063 -150 210 -151 840 -144 637
spotrebné dane 2 018 465 3 474 3 556 3 573 3 680
2. nedaňové 984 666 3 246 5 234 6 261 7 693
3. granty a transfery 4 019 494 198 218 1 006 1 008
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 0 0 788 788
Výdavky spolu 17 001 505 361 126 385 243 438 158 451 922
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 361 093 385 201 438 116 451 880
kapitálové výdavky 2 946 293 33 42 42 42
Schodok/Prebytok -3 085 309 -393 618 -415 094 -441 973 -424 951
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
15.01.13 16.01.13 17.01.13 18.01.13 21.01.13
Príjmy spolu 13 916 196 69 850 89 624 87 767 -231 365 -152 870
v tom:
1. daňové 8 912 036 59 057 71 679 68 147 -251 727 -176 700
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 137 761 146 765 151 002 -40 540 -37 134
daň z príjmov PO 1 943 302 24 567 25 005 25 551 26 429 27 229

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 30 877 35 905 36 026 36 066 36 160
DPH 4 462 971 -140 147 -142 094 -150 693 -280 085 -209 966
spotrebné dane 2 018 465 3 757 3 778 3 938 4 075 4 688
2. nedaňové 984 666 9 756 16 715 18 360 19 094 22 557
3. granty a transfery 4 019 494 1 037 1 230 1 260 1 268 1 273
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 788 788 788 788 788
Výdavky spolu 17 001 505 504 659 604 796 630 107 639 076 653 698
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 503 780 603 795 629 102 635 010 649 399
kapitálové výdavky 2 946 293 879 1 001 1 005 4 066 4 299
Schodok/Prebytok -3 085 309 -434 809 -515 172 -542 342 -870 441 -806 568
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
22.01.13 23.01.13 24.01.13 25.01.13 28.01.13
Príjmy spolu 13 916 196 -123 697 -92 699 -8 164 157 351 707 990
v tom:
1. daňové 8 912 036 -148 984 -122 452 -39 105 125 548 671 087
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -34 457 -31 083 -29 289 -25 680 -18 977
daň z príjmov PO 1 943 302 29 292 31 090 34 985 40 838 48 822

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 36 238 36 482 36 763 36 792 36 875
DPH 4 462 971 -187 503 -166 703 -97 796 33 137 441 170
spotrebné dane 2 018 465 5 120 5 429 13 893 38 135 160 843
2. nedaňové 984 666 24 013 28 456 29 541 30 396 32 208
3. granty a transfery 4 019 494 1 274 1 297 1 400 1 407 4 695
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 788 788 788 788 4 074
Výdavky spolu 17 001 505 658 537 661 817 677 979 696 845 705 506
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 654 234 657 514 670 972 684 109 688 141
kapitálové výdavky 2 946 293 4 303 4 303 7 007 12 736 17 365
Schodok/Prebytok -3 085 309 -782 234 -754 516 -686 143 -539 494 2 484
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
29.01.13 30.01.13 31.01.13
Príjmy spolu 13 916 196 750 598 769 440 840 182
v tom:
1. daňové 8 912 036 712 845 730 675 800 068
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -15 933 -12 763 -7 914
daň z príjmov PO 1 943 302 62 602 74 687 123 093

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 37 001 37 051 37 225
DPH 4 462 971 465 871 468 324 483 672
spotrebné dane 2 018 465 160 933 160 996 161 597
2. nedaňové 984 666 33 049 34 048 35 327
3. granty a transfery 4 019 494 4 704 4 717 4 787
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 4 074 4 074 4 074
Výdavky spolu 17 001 505 708 971 716 569 902 683
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 690 041 697 121 874 871
kapitálové výdavky 2 946 293 18 930 19 448 27 812
Schodok/Prebytok -3 085 309 41 627 52 871 -62 501
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov