Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - verzia z marca 2012

Zmena podmienok mechanizmu refundácie cestovných výdavkov vyplýva zo záverov auditu, ktorý vykonala v júni 2011 Rada EÚ a z doterajších skúseností Ministerstva financií SR s aplikáciou mechanizmu náhrady cestovných výdavkov v praxi v zmysle uznesenia vlády SR č. 568/2008.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhovaná úprava podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ týka najmä aktualizácie podmienok refundácie oprávnených cestovných výdavkov, v rámci ktorých je možné pri pracovných cestách uskutočnených od 1. januára 2012 refundovať aj výdavky za prepravu na letisko/z letiska ak je odletové resp. príletové miesto Viedeň.

Pri určení paušálnej sumy 13 EUR na účely refundácie výdavkov za použitie motorového vozidla zamestnávateľa na prepravu z/do hlavného mesta na letisko/z letiska ak je odletové, resp. príletové miesto Viedeň – Schwechat sa vychádzalo zo vzdialenosti 120 km na jednu jazdu (cesta tam aj späť), priemernej ceny benzínu Natural 95 za mesiac október 2011 (údaj ŠÚ SR) a priemernej spotreby pohonných látok motorového vozidla Volkswagen Passat (7,5l/100km). Výpočet bol vykonaný na základe údajov príslušného útvaru MF SR, ktorý má v správe služobné motorové vozidlá.