Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2014

aktualizované dňa: 02. 01. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
01.12.14 02.12.14 03.12.14 04.12.14 05.12.14
Príjmy spolu 14 108 312 10 871 920 10 910 850 10 926 162 10 960 815 10 994 756
v tom:
1. daňové 8 690 538 8 385 302 8 423 438 8 436 585 8 455 504 8 475 453
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 160 372 164 982 172 037 182 080 199 663
daň z príjmov PO 1 434 995 1 737 652 1 755 456 1 757 048 1 757 596 1 758 422

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 161 135 161 307 161 416 161 508 161 589
DPH 4 901 752 4 455 008 4 470 450 4 474 745 4 482 978 4 484 561
spotrebné dane 1 936 957 1 841 422 1 841 522 1 841 611 1 841 600 1 841 471
2. nedaňové 1 397 769 1 615 982 1 616 613 1 617 645 1 618 779 1 619 915
3. granty a transfery 4 020 005 870 636 870 799 871 932 886 532 899 388
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 602 300 602 300 603 315 617 831 630 653
Výdavky spolu 17 391 917  13 308 463 13 387 995 13 549 226 13 600 997 13 675 205
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 11 673 309 11 719 398 11 849 668  11 893 085 11 956 659
kapitálové výdavky 2 528 669 1 635 154 1 668 597 1 699 558 1 707 912 1 718 546
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 436 543 -2 477 145 -2 623 064 -2 640 182 -2 680 449
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
08.12.14 09.12.14 10.12.14 11.12.14 12.12.14
Príjmy spolu 14 108 312 11 032 529 11 065 093 11 106 923 11 171 905 11 426 941
v tom:
1. daňové 8 690 538 8 511 263 8 542 872 8 583 692 8 634 163 8 660 996
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 223 196 246 367 269 302 292 104 314 188
daň z príjmov PO 1 434 995 1 759 354 1 760 373 1 761 732 1 766 258 1 768 261

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 162 162 162 518 162 837 165 824 170 898
DPH 4 901 752 4 495 633 4 502 409 4 518 515 4 538 598 4 536 137
spotrebné dane 1 936 957 1 842 165 1 841 445 1 841 540 1 841 540 1 841 736
2. nedaňové 1 397 769 1 621 756 1 622 462 1 623 424 1 626 796 1 619 649
3. granty a transfery 4 020 005 899 510 899 759 899 807 910 946 1 146 296
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 630 653 630 857 630 857 641 959 877 294

Výdavky spolu

 

17 391 917

 

13 794 115

 

14 025 183

 

14 069 221

 

14 204 706

 

14 328 779

 

v tom:
bežné výdavky 14 863 248 12 058 466 12 279 646 12 316 946 12 443 937 12 540 392
kapitálové výdavky 2 528 669 1 735 649 1 745 537 1 752 275 1 760 769 1 788 387
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 761 586 -2 960 090 -2 962 298 -3 032 800 -2 901 838
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
15.12.14 16.12.14 17.12.14 18.12.14 19.12.14
Príjmy spolu 14 108 312 11 465 029 11 533 789 11 571 041 11 612 221 11 556 476
v tom:
1. daňové 8 690 538 8 696 681 8 726 651 8 752 373 8 787 393 8 609 428
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 332 419  343 183 348 291 351 778 210 621
daň z príjmov PO 1 434 995 1 769 619 1 772 543 1 777 019 1 788 689 1 796 019

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 172 541 174 100 174 273 174 380 174 522
DPH 4 901 752 4 547 727 4 562 265 4 576 408 4 595 878 4 550 763
spotrebné dane 1 936 957 1 841 788 1 841 788 1 843 762 1 844 034 1 844 862
2. nedaňové 1 397 769 1 622 031 1 623 034 1 624 977 1 630 380 1 617 196
3. granty a transfery 4 020 005 1 146 317 1 184 104 1 193 691 1 194 448 1 329 852
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 877 294 899 021 908 466 909 149 1 021 277
Výdavky spolu 17 391 917 14 422 913 14 517 926 14 655 619 14 721 130 14 800 559
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 12 611 177 12 686 800 12 812 673 12 860 003 12 931 138
kapitálové výdavky 2 528 669 1 811 736 1 831 126 1 842 946 1 861 127 1 869 421
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 957 884 -2 984 137 -3 084 578 -3 108 909 -3 244 083
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
22.12.14 23.12.14 29.12.14 30.12.14 31.12.14
Príjmy spolu

14 108 312

 

11 884 499

 

11 730 136

 

12 140 601

 

12 431 696

12 496 866

 

v tom:
1. daňové 8 690 538 8 756 999 8 600 176 8 944 247 9 233 555 9 293 128
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 215 157 220 352 225 622 234 022 239 204
daň z príjmov PO 1 434 995 1 805 467 1 825 647 1 843 104 1 877 290 1 917 031

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 174 747 174 723 174 843 174 982 175 068
DPH 4 901 752 4 682 508 4 490 377 4 713 241 4 905 087  4 919 515
spotrebné dane 1 936 957 1 846 449 1 856 400 1 954 755 2 009 503 2 009 644
2. nedaňové 1 397 769 1 625 482 1 627 947 1 630 143 1 631 871 1 637 478
3. granty a transfery 4 020 005 1 502 018 1 502 013 1 566 211 1 566 270 1 566 260
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 1 193 357 1 193 357 1 257 506 1 257 506 1 257 505
Výdavky spolu 17 391 917 14 871 998 15 038 169 15 128 049 15 233 282 15 420 237
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 12 971 574 13 106 938 13 179 634 13 263 116 13 441 148
kapitálové výdavky 2 528 669 1 900 424 1 931 231 1 948 415 1 970 166 1 979 090
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 987 499 -3 308 033 -2 987 448 -2 801 586 -2 923 371
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov