Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Projekt veľkého rozsahu Programu CBC ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 č. HUSKROUA-LSP-001 "Modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej hranici"

Projekt veľkého rozsahu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (CBC HU-SK-RO-UA) Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) je realizovaný v rámci opatrenia 3.1. Spoločného operačného programu „Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných priechodoch a vybavenosti kontroly na hraniciach so zámerom zvýšiť priepustnosť hranice s Ukrajinou rozšírením kapacít existujúcej infraštruktúry a zároveň podporiť zabezpečenie infraštruktúry pre nové hraničné priechody ako aj zlepšenie koordinácie na hraničných priechodoch“.

Obdobie implementácie: od 1. 4. 2013, 24 mesiacov

Celkový rozpočet: 7 550 000 EUR, z toho grant EÚ vo výške 6 795 000 EUR (90%) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR vo výške 755 000 EUR (10%)

Globálny cieľ projektu: Zvýšenie efektivity a bezpečnosti na slovensko-ukrajinskej hranici na hraničných priechodoch (HP) Vyšné Nemecké – Užhorod, Veľké Slemence – Mali Selmenci, Ubľa – Malyj Bereznyj, Čierna nad Tisou – Solomonovo a Maťovce

Aktivity

  • Aktivita je zameraná na prístupovú cestu k HP Vyšné Nemecké – Užhorod a búranie, resp. výstavbu budov.
  • Aktivita je zameraná na modernizáciu HP Veľké Slemence – Mali Selmenci.
  • Aktivita je zameraná na modernizáciu colných kontrol na hraničných priechodoch slovensko-ukrajinskej hranice (Vyšné Nemecké, Ubľa, Čierna nad Tisou a Maťovce).

Kľúčové subjekty zapojené do implementácie: Finančné riaditeľstvo SR (príjemca grantu), Ministerstvo financií SR (Partner 1), Štátna colná služba Ukrajiny (Partner 2), Colný úrad v Čope (Partner 3)

Grantová dohoda v CRZ

Bližšie informácie o Programe CBC ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 nájdete na stránke: http://www.huskroua-cbc.net/sk/