Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Aktuálne

Študentov na stáž si vyberáme dvojkolovým výberovým konaním, jedna časť pozostáva z online analytického testu, druhú časť tvorí pohovor s potenciálnym mentorom.

Ak máte otázky a potrebujete viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží, kontaktujte nás emailom na hr.uhp@mfsr.sk.

Momentálne prebieha prihlasovanie na letnú stáž 2024 na nasledujúcom odkaze: bit.ly/UHP_staz2024  

 

Študentské stáže na ÚHP

Prácu na Útvare hodnoty za peniaze si môžu vyskúšať aj študenti. Ponúkame 2 typy stáží:

1. Letná stáž prebieha zvyčajne od mája do októbra. Preferujeme trvanie aspoň 8 týždňov. Aj keď stážistov mávame najmä počas letných mesiacov, s niektorými z nich spolupracujeme aj po skončení stáže.

2. Dlhodobá stáž je určená študentkám a študentom záverečných ročníkov univerzít a trvaním nie je obmedzená. Pri dlhodobej stáži nebudete pracovať na jednom zadaní ako pri letnej stáži, ale zadania sa v čase môžu aj meniť podľa aktuálnych úloh, na ktorých analytici a analytičky pracujú.

Čo ponúkame našim stážistom:

 • Odbornú stáž. Počas stáže kladieme dôraz na to, aby ste sa zoznámili s analytickou prácou a základnými analytickými nástrojmi a postupmi. V práci budete využívať tieto nástroje a postupy pri vypracovávaní jednotlivých úloh a zadaní.
 • Vlastnú úlohu. V rámci letnej stáže dostanete jedno väčšie zadanie a za jeho vypracovanie budete zodpovedný/á spolu s vaším mentorom. Počas roka 2021 riešili naši stážisti napríklad návrhy na zmenu dizajnu Štipendia Martina Filka či rozvoj cenovej databázy stavebných prác na Slovensku. Ak ide o dlhodobú stáž, úlohy sa postupne menia alebo dopĺňajú.
 • Kvalitné vedenie. Počas celej stáže sa vám bude venovať skúsená analytička alebo analytik - na začiatku si spolu určíte ciele a rozsah projektu. Počas celého projektu bude poskytovať podporu, aby ste projekt úspešne dokončili.
 • Platenú stáž. Našim stážistom ponúkame odmenu vo výške 6€/hodinu. V prípade spokojnosti a dlhodobej spolupráce sa výška odmeny môže zvýšiť.

 

Predstavenie doterajších stážistov

Stážisti 2023

V lete 2023 rozšírilo rady ÚHP spolu 8 stážistiek a stážistov. Pomáhali nám s témou jadrovej energetiky, sledovali fungovanie organizácií spravovaných štátom a niektorí sa zoznámili s témami dopravy, zdravotníctva, bezpečnosti či štátneho HR.  

 

 • Maximilián hľadal v zahraničných príkladoch inšpiráciu, ako nastaviť a monitorovať dlhodobé ciele štátnych organizácií. Študuje odbor Ekonómia a financie na Inštitúte ekonomických štúdií na Karlovej univerzite v Prahe.  
 • Martin skúmal možnosti a náklady vyraďovania jadrových elektrární a náklady na núdzové skladovanie ropy a ropných výrobkov. Študuje medzinárodnú hospodársku politiku na Parížskom inštitúte politických vied SciencesPo so zameraním na zelenú ekonomiku a dekarbonizáciu.
 • Robo sa venoval výstavbe nových jadrových elektrární a posudzoval zahraničné modely ich financovania. Ukončil bakalárske štúdium filozofie, politiky a ekonómie (PPE) na Oxfordskej univerzite.  
 • Táňa mapovala štátne ubytovacie zariadenia. Momentálne študuje štatistiku na Švajčiarskom technologickom inštitúte v Zürichu.   
 • Daniel mal za úlohu nastaviť priority pre rekonštrukcie cestných mostov. Študuje železničnú dopravu na Žilinskej univerzite.
 • Adriana pracovala na automatizácii procesu prijímania nových zamestnancov a ich následnom rozvoji. Študuje na Masarykovej univerzite v Brne.  
 • Dario zisťoval vplyv miestnych občianskych poriadkových služieb na bezpečnosť v obciach. Študuje na Inštitúte ekonomických štúdií na Karlovej univerzite v Prahe.  
 • Tomáš analyzoval spotrebu opioidov na Slovensku za posledných 10 rokov. Študuje ekonómiu a financie na univerzite vo Viedni.  

Stážisti 2022

V lete 2022 rozšírilo rady ÚHP spolu 9 stážistov.

Traja stážisti pracovali na revízii výdavkov na dotácie:

 • Jakub študuje matematickú fyziku na The University of Edinburgh v Škótsku. Pomohol nám pozrieť sa na dotácie v regionálnom rozvoji.
 • Táňa študuje odbor Ekonómia a financie na Inštitúte ekonomických štúdií na Univerzite Karlovej. U nás sa venovala dotáciám v poľnohospodárstve.
 • Marco študuje na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Počas stáže riešil dotácie v cestovnom ruchu a vo vede a výskume.

Štyria stážisti sa pridali k tímu Investičnej autority:

 • Matej študuje na Univerzite v Amsterdame. Počas stáže sa pozeral na cenu práce a prevádzkové náklady pri IT projektoch.
 • Táňa je študentkou na University College London. Jej náplňou práce bolo analyzovať obstarávania železničných opráv a navrhnúť, ako ich zlepšiť.
 • Peťo študuje na Vienna University of Economics and Business. S kolegom z dopravného tímu vytváral mapu dopravnej nehodovosti na Slovensku.
 • Vivien bude študovať na Matematicko-fyzikálnej fakulte na Karlovej univerzite. Ako stážistka u nás zisťovala, čo ovplyvňuje nákladnú dopravu v Európe aj špecificky na Slovensku.

Dvaja stážisti sa venovali špecifickým témam:

 • Nikola si k nám na leto odbehla z Pensylvánskej univerzity v USA, aby pomohla vytvoriť novú verziu recenzného systému pre analytické jednotky. Vďaka automatizácii uľahčí recenzovanie výstupov kolegov v analytických jednotkách štátu.
 • Jakub študuje na MatFyze na Univerzite Komenského v Bratislave. S kolegami v zdravotníckom tíme skúmali prístup k zdravotnej starostlivosti obyvateľov Slovenska.