Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2012

aktualizované dňa: 21. 01. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
03.12.12 04.12.12 05.12.12 06.12.12 07.12.12
Príjmy spolu 13 624 720 10 478 315 10 499 486 10 522 795 10 579 251 10 630 234
v tom:
1. daňové 9 227 958 7 809 349 7 828 302 7 841 943 7 859 505 7 899 599
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 149 437 157 609 167 593 180 305 205 391
daň z príjmov PO 1 863 529 1 618 486 1 619 784 1 620 679 1 621 612 1 622 290

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 154 753 155 269 155 422 155 628 156 311
DPH 4 805 336 4 013 993 4 022 918 4 026 490 4 030 133 4 043 582
spotrebné dane 2 061 944 1 825 114 1 825 149 1 824 177 1 824 240 1 824 417
2. nedaňové 795 919 643 480 644 198 645 396 646 359 647 691
3. granty a transfery 3 600 843 2 025 486 2 026 986 2 035 456 2 073 387 2 082 944
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 643 734 1 644 862 1 652 477 1 690 214 1 699 446
Výdavky spolu 17 299 980 13 531 355 13 599 047 13 629 817 13 715 482 13 991 229
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 11 950 765 12 007 448 12 031 098 12 105 183 12 365 739
kapitálové výdavky 2 442 425 1 580 590 1 591 599 1 598 719 1 610 299 1 625 490
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 053 040 -3 099 561 -3 107 022 -3 136 231 -3 360 995
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
10.12.12 11.12.12 12.12.12 13.12.12 14.12.12
Príjmy spolu 13 624 720 10 662 282 10 727 442 10 769 045 10 795 894 10 839 365
v tom:
1. daňové 9 227 958 7 929 859 7 966 806 7 991 981 8 017 125 8 036 173
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 230 090 259 633 275 432 292 438 303 639
daň z príjmov PO 1 863 529 1 622 258 1 623 260 1 624 408 1 626 257 1 627 915

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 156 401 156 703 157 426 159 131 163 094
DPH 4 805 336 4 049 034 4 054 930 4 059 415 4 063 774 4 065 727
spotrebné dane 2 061 944 1 824 458 1 824 656 1 824 798 1 825 019 1 825 509
2. nedaňové 795 919 649 308 657 397 659 353 661 002 669 248
3. granty a transfery 3 600 843 2 083 113 2 103 239 2 117 711 2 117 767 2 133 944
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 699 446 1 719 526 1 733 913 1 733 919 1 749 888
Výdavky spolu 17 299 980 14 107 376 14 250 289 14 323 529 14 500 780 14 720 020
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 12 454 900 12 562 610 12 597 527 12 710 547 12 908 886
kapitálové výdavky 2 442 425 1 652 476 1 687 679 1 726 002 1 790 233 1 811 134
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 445 094 -3 522 847 -3 554 484 -3 704 886 -3 880 655
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
17.12.12 18.12.12 19.12.12
Príjmy spolu 13 624 720 10 875 640 10 939 616 11 019 482
v tom:
1. daňové 9 227 958 8 050 316 8 085 967 8 153 850
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 316 319 322 352 326 415
daň z príjmov PO 1 863 529 1 630 473 1 634 401 1 638 171

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 163 785 166 021 166 159
DPH 4 805 336 4 069 016 4 094 132 4 153 992
spotrebné dane 2 061 944 1 825 661 1 826 256 1 826 370
2. nedaňové 795 919 670 718 672 867 674 898
3. granty a transfery 3 600 843 2 154 606 2 180 782 2 190 734
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 770 378 1 796 397 1 797 583
Výdavky spolu 17 299 980 14 769 060 14 919 090 14 949 573
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 12 950 369 13 072 507 13 084 789
kapitálové výdavky 2 442 425 1 818 691 1 846 583 1 864 784
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 893 420 -3 979 474 -3 930 091
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
20.12.12 21.12.12 27.12.12 28.12.12 31.12.12
Príjmy spolu 13 624 720 11 200 730 10 879 218 11 423 259 11 757 734 11 830 036
v tom:
1. daňové 9 227 958 8 076 131 7 750 277 8 068 994 8 402 050 8 463 625
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 197 760 206 533 215 517 226 630 234 409
daň z príjmov PO 1 863 529 1 644 709 1 655 001 1 675 627 1 697 582 1 733 042

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 166 274 166 749 166 923 167 049 167 149
DPH 4 805 336 4 197 323 3 845 671 4 091 765 4 286 324 4 307 148
spotrebné dane 2 061 944 1 827 464 1 834 026 1 877 407 1 982 564 1 979 971
2. nedaňové 795 919 679 251 682 255 683 389 684 819 695 568
3. granty a transfery 3 600 843 2 445 348 2 446 686 2 670 876 2 670 865 2 670 843
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 2 047 785 2 049 096 2 127 351 2 127 345 2 127 345
Výdavky spolu 17 299 980 15 055 810 15 138 261 15 433 192 15 546 920 15 640 711
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 13 180 781 13 248 285 13 462 420 13 567 118 13 657 605
kapitálové výdavky 2 442 425 1 875 029 1 889 976 1 970 772 1 979 802 1 983 106
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 855 080 -4 259 043 -4 009 933 -3 789 187 -3 810 675
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov