Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2010

aktualizované dňa: 01. 06. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
03.05.10 04.05.10 05.05.10 06.05.10 07.05.10
Príjmy spolu 12 530 994 3 237 909 3 269 199 3 270 451 3 267 721 3 260 174
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 468 610 2 468 811 2 453 231 2 446 451 2 431 305
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -71 515 -76 239 -84 472 -86 114 -81 772
daň z príjmov PO 1 779 888 386 175 378 491 365 537 358 976 340 979

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 61 101 61 325 61 397 61 758 61 888
DPH 4 504 367 1 431 371 1 443 693 1 449 220 1 450 261 1 448 575
spotrebné dane 1 992 688 652 198 652 248 652 245 652 249 652 283
2. nedaňové 626 709 202 440 231 908 248 522 249526 251 316
3. granty a transfery 3 284 316 566 859 568 480 568 698 571 744 577 553
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 538 684 539 888 539 888 542 853 548 563
Výdavky spolu 16 277 000 5 105 171 5 122 422 5 147 866 5 196 229 5 276 386
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 4 635 069 4 645 177 4 664 552 4 709 273 4 784 467
kapitálové výdavky 2 429 730 470 102 477 245 483 314 486 956 491 919
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 867 262 -1 853 223 -1 877 415 -1 928 508 -2 016 212
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
10.05.10 11.05.10 12.05.10 13.05.10 14.05.10
Príjmy spolu 12 530 994 3 244 849 3 269 199 3 286 018 3 293 706 3 265 982
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 413 901 2 436 603 2 449 852 2 451 300 2 421 191
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -87 757 -73 654 -66 494 -59 184 -54 728
daň z príjmov PO 1 779 888 323 220 323 236 321 002 320 903 320 228

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 62 329 62 543 63 439 63 898 64 657
DPH 4 504 367 1 454 199 1 462 558 1 466 724 1 460 505 1 425 635
spotrebné dane 1 992 688 652 522 652 518 652 814 652 805 653 014
2. nedaňové 626 709 252 890 254 430 257 822 263 941 266 150
3. granty a transfery 3 284 316 578 058 578 166 578 344 578 465 578 641
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 549 022 549 022 549 022 549 022 549 022
Výdavky spolu 16 277 000 5 364 145 5 476 476 5 582 027 5 634 448 5 704 286
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 4 870 570 4 974 653 5 074 286 5 120 760 5 184 692
kapitálové výdavky 2 429 730 493 575 501 823 507 741 513 688 519 594
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 119 296 -2 207 277 -2 296 009 -2 340 742 -2 438 304
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
17.05.10 18.05.10 19.05.10 20.05.10 21.05.10
Príjmy spolu 12 530 994 3 312 988 3 385 811 3 391 745 3 358 141 3 280 601
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 441 389 2 489 847 2 491 933 2 456 895 2 378 192
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -50 321 -49 029 -50 561 -92 727 -95 392
daň z príjmov PO 1 779 888 320 462 320 946 321 467 321 300 322 276

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 66 166 66 952 66 992 67 030 67 173
DPH 4 504 367 1 439 648 1 485 549 1 488 591 1 494 858 1 417 596
spotrebné dane 1 992 688 653 157 653 145 653 157 654 137 654 230
2. nedaňové 626 709 275 041 277 229 280 906 282 285 283 291
3. granty a transfery 3 284 316 596 558 618 735 618 906 618 961 619 118
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 566 808 588  977 588 977 588 977 588 977
Výdavky spolu 16 277 000 5 775 607 5 791 044 5 862 971 5 899 225 5 915 665
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 5 253 185 5 264 289 5 318 366 5 334 071 5 343 595
kapitálové výdavky 2 429 730 522 422 526 755 544 605 565 154 572 070
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 462 619 -2 405 233 -2 471 226 -2 541 084 -2 635 064
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
24.05.10 25.05.10 26.05.10 27.05.10 28.05.10
Príjmy spolu 12 530 994 3 326 158 3 514 190 3 799 354 3 823 954 3 914 178
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 418 298 2 604 360 2 884 383 2 907 857 2 919 265
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -94 258 -92 778 -91 462 -90 725 -90 113
daň z príjmov PO 1 779 888 325 958 328 794 337 143 343 974 347 423

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 67 450 67 479 68 070 68 208 68 233
DPH 4 504 367 1 444 874 1 602 355 1 764 269 1 779 868 1 787 076
spotrebné dane 1 992 688 661 962 686 194 794 035 794 190 794 297
2. nedaňové 626 709 287 643 288 465 289 123 290 210 291 125
3. granty a transfery 3 284 316 620 217 621 365 625 848 625 887 703 788
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 588 977 588 977 593 375 593 375 669 366
Výdavky spolu 16 277 000 5 926 737 5 942 255 5 958 789 5 983 086 6 012 893
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 5 350 826 5 360 820 5 368 517 5 375 472 5 387 422
kapitálové výdavky 2 429 730 575 911 581 435 590 272 607 614 625 471
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 600 579 -2 428 065 -2 159 435 -2 159 132 -2 098 715
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
31.05.10
Príjmy spolu 12 530 994 3 958 468
v tom:
1. daňové 8 619 969 2 961 778
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -85 195
daň z príjmov PO 1 779 888 380 272

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 68 096
DPH 4 504 367 1 791 947
spotrebné dane 1 992 688 794 301
2. nedaňové 626 709 292 886
3. granty a transfery 3 284 316 703 804
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 669 366
Výdavky spolu 16 277 000 6 036 334
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 5 406 632
kapitálové výdavky 2 429 730 629 702
Schodok/Prebytok -3 746 006 -2 077 866
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov