Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2013

aktualizované dňa: 02. 05. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
02.04.13 03.04.13 04.04.13 05.04.13 08.04.13
Príjmy spolu 13 916 196 2 584 191 2 747 143 2 767 280 2 782 796 2 800 181
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 166 656 2 320 286 2 338 467 2 350 004 2 363 679
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 34 631 62 522 71 292 81 725 92 701
daň z príjmov PO 1 943 302 665 913 771 368 777 134 779 701 781 072

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 73 343 73 847 73 833 73 954 74 027
DPH 4 462 971 946 723 966 385 970 006 968 360 969 571
spotrebné dane 2 018 465 439 385 439 498 439 531 439 587 439 638
2. nedaňové 984 666 139 743 140 855 142 741 144 082 145 847
3. granty a transfery 4 019 494 277 792 286 002 266 072 288 710 290 655
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 273 246 281 356 281 356 283 954 285 840
Výdavky spolu 17 001 505 3 659 069 3 715 919 3 748 681 3 789 246 3 819 695
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 3 452 283 3 505 867 3 531 836 3 565 182 3 594 354
kapitálové výdavky 2 946 293 206 786 210 052 216 845 224 064 225 341
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 074 878 -968 776 -981 401 -1 006 450 -1 019 514
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
09.04.13 10.04.13 11.04.13 12.04.13 15.04.13
Príjmy spolu 13 916 196 2 835 048 2 876 731 2 919 259 2 936 594 2 955 488
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 396 541 2 416 725 2 451 274 2 454 839 2 472 918
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 109 674 123 283 136 810 148 871 160 380
daň z príjmov PO 1 943 302 782 323 782 808 783 806 783 699 782 362

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 74 266 74 872 76 664 76 869 80 268
DPH 4 462 971 983 881 989 288 1 008 473 996 633 1 000 724
spotrebné dane 2 018 465 439 722 439 791 439 834 439 908 440 319
2. nedaňové 984 666 146 931 148 976 155 419 157 639 158 455
3. granty a transfery 4 019 494 291 576 311 030 312 566 324 116 324 115
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 286 605 306 013 306 888 318 363 318 363
Výdavky spolu 17 001 505 3 889 949 3 943 149 3 996 260 4 021 783 4 123 588
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 3 663 312 3 703 735 3 757 677 3 779 748 3 877 498
kapitálové výdavky 2 946 293 226 637 239 414 238 583 242 035 246 090
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 054 901 -1 066 418 -1 077 001 -1 085 189 -1 168 100
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
16.04.13 17.04.13 18.04.13 19.04.13 22.04.13
Príjmy spolu 13 916 196 2 977 350 2 991 075 3 001 345 2 737 347 2 762 045
v tom:  
1. daňové 8 912 036 2 486 942 2 492 679 2 493 287 2 227 784 2 239 430
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 163 820 163 432 162 320 7 842 4 623
daň z príjmov PO 1 943 302 781 386 780 236 778 201 772 839 761 184 

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 82 415 82 491 82 644 82 788 82 831
DPH 4 462 971 1 010 063 1 017 179 1 020 772 914 705 941 131
spotrebné dane 2 018 465 440 389 440 468 440 472 440 729 440 775
2. nedaňové 984 666 165 670 167 103 172 411 173 862 179 661
3. granty a transfery 4 019 494 324 738 331 293 335 647 335 701 342 954
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 318 941 325 190 329 468 329 468 336 652
Výdavky spolu 17 001 505 4 183 739 4 207 206 4 216 550 4 225 461 4 245 010
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 3 926 858 3 940 429 3 947 979 3 954 754 3 965 799
kapitálové výdavky 2 946 293 256 881 266 777 268 571 270 707 279 211 
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 206 389 -1 216 131 -1 215 205 -1 488 114 -1 482 965
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
23.04.13 24.04.13 25.04.13 26.04.13 29.04.13
Príjmy spolu 13 916 196 2 837 021 2 707 725 2 909 542 3 343 442 3 367 768
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 312 870 2 176 827 2 364 772 2 789 892 2 806 755
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 2 432 -655 -5 515 -14 265 -21 074
daň z príjmov PO 1 943 302 759 045 746 592 745 629 733 796 733 110

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 83 066 83 210 83 554 84 018 84 066
DPH 4 462 971 1 017 691 896 278 1 061 799 1 383 596 1 406 136
spotrebné dane 2 018 465 441 692 442 451 470 340 593 771 595 537
2. nedaňové 984 666 180 574 182 647 184 946 187 481 192 926
3. granty a transfery 4 019 494 343 577 348 251 359 824 366 069 368 087
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 337 238 341 743 353 287 359 530 368 087
Výdavky spolu 17 001 505 4 265 058 4 280 819 4 305 614 4 314 071 4 322 925
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 3 980 571 3 990 801 4 012 465 4 019 071 4 026 339
kapitálové výdavky 2 946 293 284 487 290 018 293 149 295 000 296 586
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 428 037 -1 573 094 -1 396 072 -970 629 -955 157
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
30.04.13
Príjmy spolu 13 916 196 3 428 550
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 834 755
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -33 070
daň z príjmov PO 1 943 302 762 249

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 84 136
DPH 4 462 971 1 416 635
spotrebné dane 2 018 465 595 818
2. nedaňové 984 666 215 319
3. granty a transfery 4 019 494 378 476
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 371 874
Výdavky spolu 17 001 505 4 504 643
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 4 203 185
kapitálové výdavky 2 946 293 301 458
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 076 093
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov