Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2007

aktualizované dňa: 13. 03. 2007

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2007 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

02.01.

03.01. 

04.01. 

05.01. 

08.01. 

09.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

1 165,8

1 689,6

1 998,5

2 253,6

3 108,0

3 591,2

v tom:
1. daňové

248 007,0

 1 153,4

1 652,9

1 950,6

 2 186,8

 3 023,2

 3 472,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 196,7

309,4

474 ,5

 700,4

 1 121,9

 1 560,5

daň z príjmov PO

49 538,0

 743,3

937,4

 966,0

 976,3

 991,2

 1 008,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2,4

3,5

 7,9

 9,8

 13,4

 15,6

DPH

135 654,0

102,8

262,6

353,3

343,8

738,7

726,7

spotrebné dane

55 048,0

 107,7

139,2

 147,5

 154,6

 155,9

 158,6

2. nedaňové

19 257,8

 12,4

34,9

 46,0

 63,8

 80,9

 115,0

3. granty a transfery

43 206,7

 0,0

1,8

 1,9

 3,0

 3,9

 4,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 0,0

0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

Výdavky spolu

348 857,5

 867,2

1 988,7

3 063,5

 4 126,7

4 897,5

5 569,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

867,2

1 988,7

3 058,2

 4 119,5

 4 745,7

 5 417,7

kapitálové výdavky

38 252,9

 0,0

0,0

5,3

 7,2

 151,8

 151,8

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 298,6

 - 299,1

- 1 065,0

 -1 873,1

 -1 789,5

 -1 978,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

10.01.

11.01. 

12.01. 

15.01. 

16.01. 

17.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

4 280,0

5 356,4

6 339,3

7 066,6

8 501,7

8 112,5

v tom:
1. daňové

248 007,0

 4 091,1

 5 040,7

 5 983,1

 6 404,9

 7 667,3

 7 242,4

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 1 958,4

 2 397,5

 2 773,3

 3 194,0

 3 501,1

 3 587,3

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 015,5

 1 027,8

 1 036,2

 1 052,3

 1 086,2

 1 089,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 26,6

 49,2

 88,5

 472,3

 974,5

978,2

DPH

135 654,0

927,4

1 256,3

 1 773,4

 1 373,1

1 538,0

 1 016,2

spotrebné dane

55 048,0

 160,0

 306,4

 307,9

 309,7

 562,8

 565,8

2. nedaňové

19 257,8

 183,2

 308,9

 336,7

 642,1

 663,3

 698,7

3. granty a transfery

43 206,7

 5,7

 6,8

 19,5

 19,6

 171,1

 171,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 0,0

 0,0

 0,0

 0,0

 151,3

 151,3

Výdavky spolu

348 857,5

5 759,6

6 170,0

6 959,7

12 919,8

14 510,0

 15 201,9

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 5 587,5

 5 988,2

 6 777,1

 12 735,5

 14 320,3

 15 009,6

kapitálové výdavky

38 252,9

 172,1

 181,8

 182,6

 184,3

 189,7

 192,3

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -1 479,6

 -813,6

 -620,4

 -5 853,2

 -6 008,3

 -7 089,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

18.01.

19.01. 

22.01. 

23.01. 

24.01. 

25.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

8 291,9

2 633,6

-2 353,2

-1 313,1

2 255,4

10 001,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

 7 345,8

 1 654,8

 -3 414,8

 -2 403,1

 530,4

 7 823,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 3 666,9

 -1 193,6

 -1 101,0

 -1 027,4

 -945,5

 -856,9

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 099,9

 1 108,8

 1 131,9

 1 159,7

 1 196,5

 1 264,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 981,3

 980,7

 982,3

 985,8

 987,8

 990,4

DPH

135 654,0

944,7

 102,6

-5 106,9

 -4 261,4

 -1 488,9

 4 880,6

spotrebné dane

55 048,0

 569,9

 572,5

 593,9

 653,9

 692,7

1 475,8

2. nedaňové

19 257,8

 771,4

 803,2

 885,8

 913,9

 1 548,2

 1 668,5

3. granty a transfery

43 206,7

 174,7

 175,6

 175,8

 176,1

 176,8

 509,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 153,7

 153,7

 153,7

 153,7

 153,7

 486,2

Výdavky spolu

348 857,5

17 736,0

18 155,8

20 476,1

20 753,6

20 946,4

21 626,0

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 17 542,3

 17 961,0

 20 199,9

 20 379,3

 20 548,2

 21 181,9

kapitálové výdavky

38 252,9

 193,7

 194,8

 276,2

 374,4

 398,2

 444,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -9 444,1

-15 522,2

 -22 829,3

 -22 066,7

 -18 691,0

 -11 624,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

26.01.

29.01. 

30.01. 

31.01. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

23 487,4

24 650,4

25 434,7

 27 159,3 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 21 261,8

 22 389,3

 23 115,9

 24 790,3 

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -788,6

 -722,1

 -620,6

 -478,8 

daň z príjmov PO

49 538,0

 1 444,2

 1 654,8

 1 966,1

  3 214,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 998,8

 999,5

 1 001,5

  1 022,6

DPH

135 654,0

14 802,1

 15 625,8

 15 927,5

  16 183,6 

spotrebné dane

55 048,0

 4 711,2

 4 735,2

 4 742,0

  4 743,6 

2. nedaňové

19 257,8

 1 705,2

 1 728,3

 1 783,9

  1 829,8 

3. granty a transfery

43 206,7

 520,4

 532,8

 534,9

  539,2 

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 486,4

 486,4

 486,4

  487,2 

Výdavky spolu

348 857,5

21 859,4

 22 269,2

23 737,8

  24 230,5 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 21 332,9

 21 468,0

 22 909,2

   23 177,1 

kapitálové výdavky

38 252,9

 526,4

 801,2

 828,6

    1  053,4 

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 1 628,0

 2 381,2

1 696,9

2 928,8 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov