Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2017

aktualizované dňa: 04. 09. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
01.08.2017 02.08.2017 03.08.2017 04.08.2017 07.08.2017
Príjmy spolu 15 390 147 7 299 831 7 306 503 7 323 514 7 337 864 7 364 757
v tom:
1. daňové 11 530 095 6 337 823 6 343 660 6 357 468 6 368 508 6 389 189
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -60 657 -55 654 -48 366 -35 899 -24 323
daň z príjmov PO 3 143 755 1 635 491 1 625 948 1 627 524 1 622 980 1 623 405

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 112 951 113 146 113 231 113 390 113 532
DPH 5 748 794 3 261 160 3 271 130 3 275 714 3 278 693 3 287 080
spotrebné dane 2 255 390 1 265 852 1 265 859 1 266 009 1 266 075 1 266 095
2. nedaňové 1 161 474 470 396 471 188 471 568 471 928 472 414
3. granty a transfery 2 698 578 491 612 491 655 494 478 497 428 503 154
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 471 883 471 892 474 321 477 145 482 870
Výdavky spolu 17 383 366 8 325 854 8 369 287 8 421 196 8 443 850 8 474 158
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 7 830 982 7 872 066 7 924 991 7 938 058 7 960 344
kapitálové výdavky 2 739 019 494 872 497 221 496 205 505 792 513 814
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 026 023 -1 062 784 -1 097 682 -1 105 986 -1 109 401
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
08.08.2017 09.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 14.08.2017
Príjmy spolu 15 390 147 7 387 272 7 430 796 7 474 446 7 509 879 7 538 959
v tom:
1. daňové 11 530 095 6 410 627 6 422 413 6 449 889 6 483 028 6 511 240
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -9 482 18 219 40 454 65 488 85 324
daň z príjmov PO 3 143 755 1 624 325 1 604 312 1 605 477 1 604 791 1 606 262

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 113 953  114 102 114 745 116 506 117 872
DPH 5 748 794 3 292 264 3 295 970 3 299 211 3 303 180 3 308 439
spotrebné dane 2 255 390 1 266 051 1 266 177 1 266 235 1 267 234 1 267 376
2. nedaňové 1 161 474 473 394 483 781 499 890 502 124 502 974
3. granty a transfery 2 698 578 503 251 524 602 524 667 524 727 524 745
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 482 870 513 130 513 130 513 130 513 130
Výdavky spolu 17 383 366 8 523 501 8 637 777 8 724 062 8 767 034 8 779 604
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 8 005 554 8 110 090 8 195 727 8 222 110 8 229 273
kapitálové výdavky 2 739 019 517 947 527 687 528 335 544 924 550 331
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 136 229 -1 206 981 -1 249 616 -1 257 155 -1 240 645
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
15.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 18.08.2017 21.08.2017
Príjmy spolu 15 390 147 7 549 883 7 570 977 7 598 209 7 318 906 7 374 760
v tom:
1. daňové 11 530 095 6 520 268 6 534 532 6 560 900 6 246 783 6 295 612
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 102 761 110 652 113 906 -108 962 -106 505
daň z príjmov PO 3 143 755 1 606 029 1 608 380 1 610 407 1 611 226 1 613 820

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 119 715 120 333 120 627 120 677 120 780
DPH 5 748 794 3 297 259 3 300 371 3 321 012 3 228 827 3 272 234
spotrebné dane 2 255 390 1 268 446 1 268 583 1 268 633 1 268 618 1 268 722
2. nedaňové 1 161 474 503 558 504 506  505 311 506 143 509 823
3. granty a transfery 2 698 578 526 057 531 939 531 998 565 980 569 325
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 514 375 520 251 520 251 554 179 557 469
Výdavky spolu 17 383 366 8 831 257 8 900 140 8 938 048 9 005 933 9 020 166
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 8 277 301 8 342 080 8 349 244 8 401 569 8 412 367
kapitálové výdavky 2 739 019 553 956 558 060 588 804 604 364 607 799
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 281 374 -1 329 163 -1 339 839 -1 687 027 -1 645 406
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
22.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 25.08.2017 28.08.2017
Príjmy spolu 15 390 147 7 408 303 7 405 970 7 246 438 7 648 542 8 057 795
v tom:
1. daňové 11 530 095 6 323 511 6 310 637 6 139 745 6 507 153 6 904 081
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -103 830 -102 370 -99 421 -96 205 -92 792
daň z príjmov PO 3 143 755 1 616 143 1 621 928 1 635 023 1 645 570 1 669 160

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 120 834 120 908 120 984 121 002 121 007
DPH 5 748 794 3 294 480 3 269 781 3 076 459 3 322 486 3 616 336
spotrebné dane 2 255 390 1 269 180 1 273 397 1 279 449 1 386 739 1 462 143
2. nedaňové 1 161 474 515 385 523 756 535 006 569 111 581 378
3. granty a transfery 2 698 578 569 407 571 577 571 687 572 278 572 336
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 557 469 559 634 559 634 560 191 560 191
Výdavky spolu 17 383 366 9 025 920 9 055 709 9 095 201 9 117 123 9 130 744
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 8 417 823 8 424 615 8 451 654 8 468 661 8 476 533
kapitálové výdavky 2 739 019 608 097 631 094 643 547 648 462 654 211
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 617 617 -1 649 739 -1 848 763 -1 468 581 -1 072 949
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
30.08.2017 31.08.2017
Príjmy spolu 15 390 147 8 113 518 8 191 987
v tom:
1. daňové 11 530 095 6 952 029 7 024 806
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -89 411 -85 011
daň z príjmov PO 3 143 755 1 693 923 1 749 442

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 121 119 121 244
DPH 5 748 794 3 635 190 3 646 794
spotrebné dane 2 255 390 1 462 200 1 462 208
2. nedaňové 1 161 474 587 621 591 867
3. granty a transfery 2 698 578 573 868 575 314
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 561 691 563 047
Výdavky spolu 17 383 366 9 155 014 9 184 983
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 8 484 228 8 513 583
kapitálové výdavky 2 739 019 670 786 671 400
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 041 496 -992 996
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov