Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Štátny tajomník MF SR 1

Ing. Radovan Majerský, PhD.Ing. Radovan Majerský, PhD.

Vzdelanie

  • Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave (1999)
  • Doktorandské štúdium, Ekonomická univerzita (2007)

Profesijný životopis

10/2023 štátny tajomník Ministerstva financií SR
8/2012 Nemocnica Sv. Michala, a.s. (člen predstavenstva. Od 10/2023 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)
9/2012 Železnice Slovenskej republiky (podpredseda Správnej rady)
5/2021 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (predseda Dozornej rady)
2010 - 2022 Žilinská univerzita (člen Správnej rady)
2007 - 2021 Riadiaci výbor pre rozvoj Rozpočtového informačného systému (predseda)
2006 - 2021 Výbor pre zahraničnú politiku Bezpečnostnej rady SR (člen)
2006 - 2021 Sekcia rozpočtovej politiky, Ministerstvo financií SR (generálny riaditeľ sekcie)
2005 - 2021 Working Party on lntergovernmental Transfers, OECD (člen)
2004 - 2021 Senior Budget Officials, OECD (člen)
2006 - 2007 European Policy Committee (člen)
2005 - 2006 Sekcia rozpočtovej politiky, Ministerstvo financií SR (riaditeľ odboru rozpočtu verejnej správy)
2002 - 2003 Sterring Committee ( člen) – Phare projekt v oblasti duediligance úverového portfólia Slovenskej konsolidačnej a.s
2000 - 2003 Pracovná skupina č. 3 pre rokovania o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
1999 - 2003 Sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií SR, poradca generálneho riaditeľa sekcie