Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výklad pojmov

Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027

Cieľom tohto metodického výkladu je vysvetliť pojmy upravené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „prostriedky Európskej únie“, „prostriedky ostatných spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie“ a „granty Európskej únie“. Metodický výklad pojmov popisuje spôsob rozpočtovania uvedených prostriedkov, lehoty ich použitia, vedenie prostriedkov na účtoch, ich klasifikovanie pod osobitnými kódmi zdrojov, ako aj spôsob rozpočtovania prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Prehľadné členenie prostriedkov Európskej únie a spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a grantov Európskej únie, doplnené o ich podrobnejšie vymedzenie cez jednotlivé programové dokumenty a programy, spôsob poskytovania, spôsob používania rozpočtovými organizáciami a bližší popis finančných tokov, obsahuje príloha č. 1 tohto metodického výkladu.