Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2013

aktualizované dňa: 03. 06. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
02.05.13 03.05.13 06.05.13 07.05.13 09.05.13
Príjmy spolu 13 916 196 3 455 528 3 446 826 3 449 845 3 458 500 3 470 966
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 850 554 2 839 884 2 840 614 2 838 301 2 848 908
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -38 003 -41 704 -41 704 -37 293 -18 979
daň z príjmov PO 1 943 302 771 969 731 528 731 528 720 634 707 736

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 84 194 84 490 84 490 84 633 85 411
DPH 4 462 971 1 427 605 1 461 464 1 461 464 1 465 427 1 469 533
spotrebné dane 2 018 465 595 802 595 827 595 827 595 876 596 182
2. nedaňové 984 666 224 811 228 662 228 661 229 737 231 435
3. granty a transfery 4 019 494 380 163 380 570 380 570 390 462 390 623
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 373 509 373 663 373 663 383 523 383 561
Výdavky spolu 17 001 505  4 863 014 4 896 250 4 920 474 4 974 629 5 060 344
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 4 560 782 4 585 233 4 606 415 4 653 704 4 737 220
kapitálové výdavky 2 946 293 302 232 311 017 314 059 320 925 323 124
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 407 486 -1 449 424 -1 470 629 -1 516 129 -1 589 378
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
10.05.13 13.05.13 14.05.13 15.05.13 16.05.13
Príjmy spolu 13 916 196 3 477 175 3 518 742 3 565 301 3 612 935 3 630 434
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 844 600 2 874 601 2 901 666 2 925 121 2 937 429
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -5 479 9 576 24 792 35 625 41 202
daň z príjmov PO 1 943 302 687 493 687 979 688 484 689 225 689 645

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 85 840 86 288 87 972 90 419 94 113
DPH 4 462 971 1 471 456 1 482 039 1 491 584 1 500 987 1 503 458
spotrebné dane 2 018 465 596 236 597 195 597 305 597 437 597 479
2. nedaňové 984 666 233 718 240 660 243 986 259 776 260 980
3. granty a transfery 4 019 494 398 857 403 481 419 649 428 038 432 025
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 391 577 396 143 411 624 419 983 423 963
Výdavky spolu 17 001 505 5 120 074 5 182 424 5 226 300 5 295 961 5 350 961
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 4 795 082 4 818 643 4 843 873 4 907 482 4 953 242
kapitálové výdavky 2 946 293 324 992 363 781 382 427 388 479 397 719
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 642 899 -1 663 682 -1 660 999 -1 683 026 -1 720 527
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
17.05.13 20.05.13 21.05.13 22.05.13 23.05.13
Príjmy spolu 13 916 196 3 634 969 3 553 781 3 581 514 3 654 458 3 688 585
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 926 005 2 839 296 2 859 690 2 931 704 2 964 384
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 43 631 -51 741 -50 107 -49 552 -48 214
daň z príjmov PO 1 943 302 689 241 690 174 691 642 697 248 700 039

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 94 156 94 197 94 239 94 301 94 345
DPH 4 462 971 1 489 947 1 497 577 1 514 484 1 579 955 1 607 932
spotrebné dane 2 018 465 597 497 597 552 597 890 598 202 598 728
2. nedaňové 984 666 261 581 266 791 271 285 272 185 273 433
3. granty a transfery 4 019 494 447 383 447 694 450 539 450 569 450 768
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 439 256 439 256 442 073 442 073 442 073
Výdavky spolu 17 001 505 5 423 101 5 436 198 5 444 045 5 457 045 5 475 679
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 5 017 923 5 025 786 5 031 723 5 040 393 5 052 585
kapitálové výdavky 2 946 293 405 178 410 412 412 322 416 652 423 094
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 788 132 -1 882 417 -1 862 531 -1 802 587 -1 787 094
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
24.05.13 27.05.13 28.05.13 29.05.13 30.05.13
Príjmy spolu 13 916 196 3 412 890 3 669 064 4 057 144 4 089 674 4 112 721
v tom:
1. daňové 8 912 036 2 686 170 2 940 251 3 303 657 3 332 809  3 353 371
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -46 750 -44 856 -41 807 -40 268 -38 484
daň z príjmov PO 1 943 302 702 417 709 192 719 383 731 327 742 708

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 94 481 94 488 94 510 94 801 94 878
DPH 4 462 971 1 325 215 1 534 254 1 768 035 1 783 337 1 790 783
spotrebné dane 2 018 465 599 248 635 605 751 968 751 960 751 832
2. nedaňové 984 666 273 884 275 248 292 092 295 457 297 781
3. granty a transfery 4 019 494 452 836 453 565 461 395 461 408 461 569
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 444 079 444 734 452 542 452 542 452 605
Výdavky spolu 17 001 505 5 483 602 5 507 608 5 516 139 5 522 769 5 536 336
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 5 058 273 5 077 964 5 084 130 5 089 269 5 098 659
kapitálové výdavky 2 946 293 425 329 429 644 432 009 433 500 437 677
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 070 712 -1 838 544 -1 458 995 -1 433 095 -1 423 615
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
31.05.13
Príjmy spolu 13 916 196 4 170 492
v tom:
1. daňové 8 912 036 3 401 351
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -35 122
daň z príjmov PO 1 943 302 779 960

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 94 895
DPH 4 462 971 1 798 098
spotrebné dane 2 018 465 751 860
2. nedaňové 984 666 304 231
3. granty a transfery 4 019 494 464 910
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 455 894
Výdavky spolu 17 001 505  5 771 864
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 5 330 479
kapitálové výdavky 2 946 293 441 385
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 601 372
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov