Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mincovňa Kremnica, štátny podnik

adresa:
IČO:
tel.:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Štefánikovo nám. 25/24,967 01 Kremnica
00010448
045/678 78 00; 045/678 78 78
mint@mint.sk
https://www.mint.sk/
Ing. Vlastimil Kalinec - riaditeľ podniku

Pôsobnosť:

Mincovňa Kremnica, š. p. bol zriadený zakladacou listinou FMHSaE ČSFR č. 22/1998 dňa 27. 6. 1988 podľa §18 zákona č. 88/1998 Zb. o štátnom podniku.

Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zákona SNR č. 453/1992 Zb., v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa podniku k 31. 12. 1996. MF SR voči štátnemu podniku zabezpečuje zakladateľskú funkciu a funkciu orgánu hospodárskeho riadenia.