Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.2

K zmene v Stratégií financovania , verzii 1.2 dochádza z dôvodu doplnenia textácie vo vzťahu k fázovaným projektom z programového obdobia 2014-2020 do 2021-2027, upresnenia textácie vo vzťahu k realizácií operácií s prínosom pre obe kategórie regiónu, aplikovaniu čl. 63 odseku 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v rámci ESF+ a doplnenia špecifických cieľov a opatrení, na ktoré sa aplikujú špecifické pravidlá financovania.

Materiál nadobudol účinnosť dňa 15. júla 2023.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia fondov EÚ sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.