Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hospodárske riadenie

Hospodárska a finančná kríza odhalila viaceré problémy v hospodárskom riadení EÚ a eurozóny, neudržateľné makroekonomické a finančné trendy ako aj vzájomnú závislosť a prepojenosť jednotlivých ekonomík. Jednou z hlavných reakcií preto bolo prehĺbenie koordinácie hospodárskych, fiškálnych a finančných politík v rámci EÚ s cieľom riešiť vyššie uvedené problémy a podporiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

Cieľom rámca správy hospodárskych záležitostí Európskej únie je identifikácia, prevencia a náprava problematických hospodárskych trendov, akými sú nadmerný deficit verejných financií alebo neprimerane vysoká úroveň verejného dlhu, ktoré môžu brzdiť rast a ohrozovať hospodárstva členských štátov.

Podrobnejšie informácie k hospodárskemu riadeniu EÚ sú dostupné tu:

Európska Komisia - Hospodárske riadenie

Európska Komisia - Európa 2020