Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zdroj založený na ETS

Disclaimer: Stále prebiehajúce negociácie k prijatiu tohto vlastného zdroja (resp. jeho rozšírenia).

Okrem aktuálne platného ETS sa počíta s jeho rozšírením na námornú dopravuleteckú dopravu (posilnenie aukcii), a vytvorenia dodatočného ETS2 systémusektore budovcestnej dopravy. Na základe odhadov EK by do rozpočtu EÚ malo z tohto zdroja plynúť približne 9 mld. EUR ročne (v období rokov 2023-2030). V praxi by to znamenalo odvádzanie 25 % príjmov z aukcii ETS (vyňatý by mal byť inovačný aj modernizačný fond) , ktoré by sa týmto spôsobom stali príjmom rozpočtu EÚ. EK plánuje do roku 2030 stanoviť dočasnú úpravu výšky príspevkov pre menej rozvinuté ČŠ. Ide o mechanizmus solidarity, ktorý zabráni disproporčnému príspevku ČŠ. SR by mala byť na korekciu výšky príspevkov oprávnená. Na základe revízie systému obchodovania s emisiami, plánuje EK zavedenie Sociálno-klimatického fondu, do ktorého je plánovaný prísun 25 % vybraných príjmov zdroja založeného na ETS. Fond bude financovaný z rozpočtu EÚ a má zabraňovať negatívnym dopadom rozšírenia systému ETS, a zároveň zamedziť energetickej chudobe domácností na území ČŠ.